La restauració Espanyola

Treball La Restauració Espanyola. per Nerea Vázquez

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La restauració Espanyola by Mind Map: La restauració Espanyola

1. La Guerra colonial i crisi del 98.

1.1. Pèrdua de les últimes colònies d'Ultramar espanyoles per la guerra amb els EUA en 1898, suposa:

1.1.1. una gran crisi en tots els nivells a Espanya, fins a ferir de mort al règim de la Restauració, que no va dur a terme les reformes necessàries

1.1.1.1. prolonga la seva agonia fins al cop d'estat de Cosí de Rivera en 1923.

2. El problema cubà i la guerra amb els Estats Units * La Guerra Llarga (1868-1878) * La Paz de Zanjón

2.1. En 1895 van esclatar insurreccionis independentistes a Filipines i Cuba. els Estats Units intervé per interès econòmics i estratègics.

2.1.1. els Estats Units que va conquistar Cuba, Puerto Rico i Filipines.

3. La Constitució de 1876 Principals trets :

3.1. manipulacio de vots

3.2. Comencen les manipulacions electorals i el caciquisme.

4. (1875-1902) Perfecte funcionament del sistema. Regnat d'Alfons XII. (1875- 1885) i regència de María Cristina ( 1885-1902).

4.1. Alfons XII havia de reemplaçar a la impopular Isabel II. Cánovas va aconseguir que la reina renunciés als seus drets al tron en 1870.

4.1.1. Calia acabar amb les contínues intervencions de l'Exèrcit, font contínua d'inestabilitat política.

4.1.1.1. Calia crear un sistema bipartidista basat en dos partits burgesos que pacíficament s'anessin alternant en el poder

4.1.1.1.1. Partit Conservador: Antonio Cánovas del Castillo

4.1.1.1.2. Partit Liberal: Mateo Sagasta

4.1.1.1.3. Partidos del sistema turnista de cánovas

4.2. alfonso XII

5. La idea de la Restauració era resoldre els conflictes polítics i socials de l'etapa isabelina i del Sexenni. Els objectius eren:

6. En la Restauració podem diferenciar tres etapes:

6.1. Primera etapa

6.1.1. Alfons XII és nomenat Rei d'Espanya. És aquí on s'assenten les bases del sistema polític ideat per Cánovas, protagonitzat per ell mateix i el seu opositor,Sagasta. En aquesta etapa també es produeix la fi de les guerres carlistes i cubana.

6.2. Segona etapa

6.2.1. Comença amb la mort d'Alfons XII en 1885. Queda com a Regent Maria Cristina i tots dos aprtidos polítics (conservador i liberal) es comprometen a donar suport a la regència. Aquest moviment és comúmente conegut com el "Pacte de partits". Durant aquesta etapa té lloc la pèrdua de les colònies espanyoles i el "desastre del 98".

6.3. Tercera etapa

6.3.1. Té lloc el nomenament d'Alfons XIII com a rei. S'observa la descomposició del sistema polític de la restauració a causa de la crisi política,econòmica i social. EL règim monarquico conclouria, en 1923, amb el cop d'estat de Miguel Primo de Rivera, que posteriorment imposaria una dictadura.

7. Després del pronunciament de Martínez Campos a Sagunt, al desembre de 1874, s'instaura un nou sistema polític conegut com a Restauració.

7.1. La restauració de la monarquia Borbònica es va desenvolupant durant el Sexenni Democràtic.

7.1.1. Un grupo de moderados

7.1.1.1. Antonio Cánovas

7.1.1.1.1. Elabora un programa conservador que es resumeix en les paraules “Paz i ordre”.

8. Alfons XII va morir en 1885, fent-se càrrec de la Regència Mª Cristina, embarassada del futur Alfons XIII, que no començarà a regnar fins a 1902.

8.1. 1902-1923. Pèrdua d'estabilitat, crisi i descomposició. Canvi per: ·Mort dels líders que la van fer i fraccionament dels partits dinàstics. ·Aparició d'un nou rei, desenvolupament del moviment obrer i dels partits nacionalistes

8.1.1. Alfons XIII anomenat «l'Africà»va ser rei d'Espanya des del seu naixement fins a la proclamació de la Segona República en 1931.

8.1.2. Alfonso XIII

9. El nuevo régimen político

9.1. Disenyat per Cánovas del Castillo --> representant del partit Conservador.

9.1.1. Elements utilitzats per a controlar el sistema:

9.1.1.1. Pucherazo

9.1.1.1.1. pucherazo

9.1.1.1.2. amb aquest nom es coneixia la falsificació de les actes electorals i fins i tot la ruptura de les urnes per a anul·lar els resultats democràtics. Aquest tipus de frau era corrent en les zones rurals.

9.1.1.2. Bipartidisme

9.1.1.2.1. Els partits s'alternaven en el poder d'acord amb el resultat

9.1.1.3. fraude

9.1.1.4. Caciquisme

9.1.1.4.1. Sistema polític pel qual una democràcia parlamentària és falsejada per la manipulació electoral exercida per persones influents

9.1.1.5. Encasellat

9.1.1.5.1. Consistia en la designació dels candidats per a cada circumscripció per part dels dos partits dominants.

9.1.2. canovas del castillo

9.1.3. Sufragi censatari: basat en el nivell de renda dels electors. Només podien votar els més rics. A partir de 1890 es va imposar el sufragi universal masculí.

10. Moviment Regeneracionista

10.1. Segles XIX- XX

10.1.1. Culpa al sistema de Cánovas de la decadència d'Espanya.

10.1.1.1. Joaquin Costa Rpresentant del movimient

10.1.1.1.1. Joaquin Costa

11. La restauració Espanyola

11.1. Sobirania compartida Corts amb el Rei

11.1.1. Cortes Bicamerales:

11.2. Reconeixement teòric de drets i llibertats, que en la pràctica van ser limitats o ajornats durant els governs de Cánovas

11.2.1. Retallada de la llibertat religiosa. Religió catòlica és declarada religió oficial de l'Estat.

11.3. Enfortiment del poder de la Corona

11.3.1. No s'especifica el tipus de sufragi

12. Les transformacions socials

12.1. Malgrat el seu endarreriment industrial i econòmic, Espanya no va ser aliena als canvis socials que van començar a produir-se a tot el món durant les últimes dècades del segle XIX.

12.1.1. L'auge dels moviments obrers i sindicals.

12.1.2. Una nova forma de relació entre la burgesia (la classe dominant) i el proletariat (el conjunt dels treballadors).

12.1.3. L'aparició d'una nova classe mitjana, basada en la petita empresa i el funcionariat.

13. La regencia de María Cristina

13.1. Després de la defunció d'Alfons XII en 1885, la regència de l'Estat va ser deixada en mans de María Cristina, esposa del rei mort. Pocs mesos després de la mort d'Alfons XII naixeria el seu fill pòstum, qui regnaria, a partir de 1902, amb el nom d'Alfons XIII. Durant el llarg període de regència, el sistema de torn de partits va continuar inalterat.

13.1.1. Problemes a l'interior, la pobresa i la falta de desenvolupament econòmic van donar lloc a una greu situació de conflictivitat social.

13.1.2. Problemes en l'exterior L'intent de mantenir un imperi africà al Marroc i Guinea va suposar una sagnia de vides i diners que va augmentar els problemes interns del país.