Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XÂY DỰNG 5 W by Mind Map: XÂY DỰNG 5 W

1. where

1.1. Diễn ra ở tầng 22 khách sạn One Opera tại 115 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

2. when

2.1. 25/05/2020 - 27/05/2020

3. why

3.1. Chủ sở hữu sự kiện

3.1.1. Quảng bá du lịch làng nghề

3.1.2. Phát triển các làng nghề truyền thống

3.2. Công ty tổ chức sự kiện

3.2.1. Thu được lợi nhuận

3.2.2. Phát triển du lịch Mice

4. what

4.1. Hội nghị phát triển du lịch làng nghề ở các tỉnh miền Trung

5. who

5.1. Đại diện các công ty lữ hành

5.2. Đại diện các công ty bán lẻ

5.3. Sở văn hóa và thể thao các tỉnh

5.4. Chính quyền địa phương các tỉnh

5.5. Các nghệ nhân ở các làng nghề