SOFTVER

Djurdja Petrovic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SOFTVER by Mind Map: SOFTVER

1. Operativni sistem

1.1. Veza izmedju hardvera i korisnika

1.2. Nalazi se na hard disku

1.3. Funkcije

1.4. 1. Upravlja ulazno-izlaznim uredjajima

1.5. 2. Upravlja memorijom

1.6. 3. Upravlja procesorom

1.7. 4. Upravlja podacima i programima

1.8. 5. Kontrola funkcije

1.9. Podela na osnovu:

1.10. 1. Broja programa koji mogu istovremeno da budu u memoriji

1.11. 2. Broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste racunar

1.12. 3. Nacin zadavanja komande

1.13. 4. Prenosivost na razlicite arhitekture

2. Sistemski softver

2.1. 1. Masinski jezik (razume jezik 1 i 0)

2.2. 2.Asembler

2.2.1. Program za prevodjenje u masinski jezik

2.3. 3. Kompajleri

2.3.1. Sluze da prevedu program pisan na visem jeziku na masinski jezik

2.4. 4. Veznici (drajveri)

2.4.1. Program koji omogucava povezivanje racunara sa perifernim jedinicama drugog uredjaja

2.5. 5. Usluzni programi

2.5.1. Olaksavaju korisnicima pojedine poslove koji se cesto obavljaju

3. Aplikacioni programi

3.1. 1. Pisanje i obrada teksta

3.1.1. Microsoft Word Notepad Wordpad

3.2. 2. Rad sa tabelama

3.2.1. Microsoft Excel

3.3. 3. Pezentacije

3.3.1. MS Power Point

3.4. 4. Crtanje

3.4.1. Paint; Corel Draw; Auto CAD

3.5. 5. Rad sa tabelama

3.5.1. Microsoft Access; My SOL

3.6. 6. Obrada slika

3.6.1. Corel Photo; Paint; Photoshop

3.7. 7. Animacije

3.8. 8. Komponovanje i obrada zvucnih zapisa

3.9. 9. Razliciti proracuni u nauci i tehnici

3.9.1. Mat Lab Mape

3.10. 10. Igre