Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Információtudomány és média a 21. században by Mind Map: Információtudomány és média a 21.
században
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Információtudomány és média a 21. században

információs társadalom

elméletek, modellek

Castells

Komenczi

Lajtha

információ

szűrés

rendszerezés

megosztás

hivatkozás, CC

kommunikáció, eszközök, Twitter, blog, MindMeister, Google Docs

IKT

digitális nemzedék

elnevezések, csoportosítások

x, y, z generáció

digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, digitális bennszülöttek, csoportjai, leszakadók, csipegetők, új hódítók, sajátosságai, jellemzői, gyors információszerzés, ingerfalók, sokcsatornás figyelem, érzelemkezelés, időkezelés, nyelvhasználat és kommunikáció, hálózatosodás, önálló tanulás, a tudás új értelmezése, a tekintélyhez való viszony, digitális bevándorlók, hódítók, felfedezők, derékhad, kívülrekedtek

netgeneráció

felhasználói típusok (interneten folytatott tevékenység alapján)

rejtőzködők

informálódók

tanulók

befogadók

extenzív felhasználók

digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

kompetencia

kulcskompetenciák, digitális kompetencia, anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományi, és technológiai kompetenciák, a tanulás tanulása, személyközi és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetencia

ISTE kompetencialista, tanulói, kreativitás és innováció, kommunikációs és kollaboráció, kutatás és információsmenedzsment, kritikai gondolkodás, problémamegoldás, digitális állampolgárság, technológiai műveltség, tanári, inspirálás, facilitálás, tervezés, fejlesztés, értékelés, digitális korszak folyamatainak modellezése, szakmai fejlődés támogatása, részvétel, digitális állampolgárság, asszisztensi/ adminisztrátori, látnoki vezetés, tanulási kultúra kialakítása, támogatása, kiválóság a szakmai gyakorlatban, rendszerszintű fejlesztésben való közreműködés, digitális állampolgárság