Információtudomány és média a 21. században

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információtudomány és média a 21. században by Mind Map: Információtudomány és média a 21. században

1. információs társadalom

1.1. elméletek, modellek

1.1.1. Castells

1.1.2. Komenczi

1.1.3. Lajtha

1.2. információ

1.2.1. szűrés

1.2.2. rendszerezés

1.2.3. megosztás

1.2.4. hivatkozás

1.2.4.1. CC

1.2.5. kommunikáció

1.2.5.1. eszközök

1.2.5.1.1. Twitter

1.2.5.1.2. blog

1.2.5.1.3. MindMeister

1.2.5.1.4. Google Docs

1.3. IKT

2. digitális nemzedék

2.1. elnevezések, csoportosítások

2.1.1. x, y, z generáció

2.1.2. digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók

2.1.2.1. digitális bennszülöttek

2.1.2.1.1. csoportjai

2.1.2.1.2. sajátosságai, jellemzői

2.1.2.2. digitális bevándorlók

2.1.2.2.1. hódítók, felfedezők

2.1.2.2.2. derékhad

2.1.2.2.3. kívülrekedtek

2.1.3. netgeneráció

2.2. felhasználói típusok (interneten folytatott tevékenység alapján)

2.2.1. rejtőzködők

2.2.2. informálódók

2.2.3. tanulók

2.2.4. befogadók

2.2.5. extenzív felhasználók

3. digitális kompetencia, digitális műveltség, digitális állampolgárság

3.1. kompetencia

3.1.1. kulcskompetenciák

3.1.1.1. digitális kompetencia

3.1.1.2. anyanyelvi kommunikáció

3.1.1.3. idegen nyelvi kommunikáció

3.1.1.4. matematikai, természettudományi, és technológiai kompetenciák

3.1.1.5. a tanulás tanulása

3.1.1.6. személyközi és állampolgári kompetenciák

3.1.1.7. vállalkozói kompetencia

3.1.1.8. kulturális kompetencia

3.1.2. ISTE kompetencialista

3.1.2.1. tanulói

3.1.2.1.1. kreativitás és innováció

3.1.2.1.2. kommunikációs és kollaboráció

3.1.2.1.3. kutatás és információsmenedzsment

3.1.2.1.4. kritikai gondolkodás, problémamegoldás

3.1.2.1.5. digitális állampolgárság

3.1.2.1.6. technológiai műveltség

3.1.2.2. tanári

3.1.2.2.1. inspirálás, facilitálás

3.1.2.2.2. tervezés, fejlesztés, értékelés

3.1.2.2.3. digitális korszak folyamatainak modellezése

3.1.2.2.4. szakmai fejlődés támogatása, részvétel

3.1.2.2.5. digitális állampolgárság

3.1.2.3. asszisztensi/ adminisztrátori

3.1.2.3.1. látnoki vezetés

3.1.2.3.2. tanulási kultúra kialakítása, támogatása

3.1.2.3.3. kiválóság a szakmai gyakorlatban

3.1.2.3.4. rendszerszintű fejlesztésben való közreműködés

3.1.2.3.5. digitális állampolgárság