ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. สถานบริการ

1.1. รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น

1.2. รพ.เนินมะปราง

1.3. คลินิกวังยาง

1.4. รพ.พิษณุเวชพจิตร

1.5. รพ.สหเวชพิจิตร

1.6. รพ.ชัยอรุณพิจิตร

2. ยา

2.1. ยาแผนปัจจุบัน

2.1.1. พาราเซตามอล

2.1.2. ยานวด

2.1.3. ยารักษาโรคเบาหวาน

2.1.4. ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

2.2. ยาแผนโบราณ

2.2.1. ยาอมมะแว้ง

2.2.2. ขมิ้นชัน

2.2.3. น้ำมันมะพร้าว

2.2.4. กระชายดำ

2.2.5. ใบมะกูด

2.2.6. ฟ้าทะลายโจร

3. หมอพื้นบ้าน

3.1. หมอนวดจับเส้น

4. อาหาร

4.1. เนื้อสัตว์

4.2. ปลาร้า

4.3. ผักสวนครัว

4.4. กาแฟ

4.5. ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในหมู่บ้าน

4.6. อาหารพื้นบ้าน

4.6.1. ปลาร้าสับ

4.6.2. ลาบก้อย

4.6.3. ส้มตำ

4.6.4. หนูนา

4.6.5. กบ

4.6.6. ตะพาบ

4.7. อาหารป่า

4.7.1. หมูป่า

4.8. รถเร่

4.8.1. ผลไม้

4.8.2. ของสด