Соціологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Соціологія by Mind Map: Соціологія

1. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА.

1.1. Соціологічний аналіз суспільства як соціальної системи

1.1.1. Суспільство

1.1.2. Соціальна система

1.1.3. Концепція інформаційного суспільства

1.2. Поняття соціальних спільнот і груп

1.2.1. Соціальна спільнота

1.2.2. Групова соціальна спільнота

1.3. Соціальні інститути і соціальні організації як елементи суспільства

1.3.1. Соціальний інститут

1.3.2. Соціальні санкції

1.3.3. Соціальна організація

1.4. Соціальні зміни та соціальні процеси

1.4.1. Соціальні зміни

1.4.2. Соціальний процес

2. Методика і техніка соціологічного дослідження

2.1. Соціологічні дослідження як напрям соціологічного знання

2.1.1. Соціологічне дослідження

2.1.1.1. За масштабом

2.1.1.2. За головною метою

2.1.1.3. За частотою проведення

2.1.1.4. За системою вибору одиниць об’єкта

2.1.2. Пілотажне дослідження

2.1.2.1. Експрес-опитування

2.1.3. Описове дослідження

2.1.4. Аналітичне дослідження

2.1.4.1. Експеримент

2.2. Гіпотеза в соціологічному дослідженні. Вибірка

2.2.1. Гіпотеза в соціологічному дослідженні

2.2.1.1. За змістом

2.2.1.2. За рівнем аналізу

2.2.1.3. З огляду на завдання дослідження

2.2.1.4. За послідовністю виникнення

2.2.2. Генеральна сукупність

2.2.3. Суцільне обстеження

2.2.4. Вибірковий метод

2.2.5. Репрезентативність

2.3. Методи збирання соціологічної інформації

2.3.1. Кількісні методи

2.3.2. Якісні методи

2.3.3. Метод аналізу документів. Документ

2.3.4. Соціальна структура і стратифікація суспільства

2.3.4.1. Соціальна структура

2.3.4.2. Соціальна стратифікація

2.3.4.2.1. Касти

2.3.4.2.2. Стани

2.3.4.2.3. Класи

2.3.4.2.4. Рабство

2.3.5. Метод соціологічного опитування

2.3.5.1. Анкетування

2.3.5.2. Інтерв’ю,

2.3.5.3. Експертні опитування та соціометричні опитування

2.3.5.4. Кількісне опитування

2.3.5.5. Польове дослідження

2.3.5.6. Ненав’язливі дослідження

2.4. Ґендерна статистика

2.4.1. Ґендерна статистика

2.4.2. Процедура прийняття рішень

2.4.3. Економічне життя

2.4.4. Освіта

2.4.5. Стан здоров’я

2.4.6. Насильство

3. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

3.1. Соціологія освіти

3.1.1. Статус, предмет і об’єкт соціології освіти

3.1.1.1. Соціологія освіти

3.1.2. Освіта як соціальний інститут

3.1.2.1. Система освіти

3.1.2.2. Специфічність процесу соціалізації

3.1.2.3. Соціальна функція освіти

3.1.2.4. Функція професіоналізації

3.1.2.5. Виховна функція системи освіти

3.1.2.6. Функція взаємодії освіти з соціальною структурою суспільства

3.1.2.7. Науково-дослідна функція освіти

3.1.3. Сфера освіти та її соціологічне вивчення

3.2. Соціологія науки

3.2.1. Поняття, ознаки науки

3.2.1.1. Наука

3.2.1.2. Система основних ознак

3.2.2. Принципи функціонування науки

3.2.2.1. Принцип універсалізму

3.2.2.2. Принцип комуналізму

3.2.2.3. Принцип безкорисливості

3.2.2.4. Принцип організованого скептицизму

3.2.2.5. Раціоналізм

3.2.2.6. Емоційна нейтральність

3.2.3. Теоретичні положення соціології науки

3.2.3.1. Соціологія науки

3.2.4. Науково-технічний потенціал

3.2.4.1. Науково-технічний потенціал

4. ҐЕНДЕРНА СОЦІОЛОГІЯ

4.1. Фемінізм

4.1.1. Фемінізм

4.1.1.1. Суфражизм

4.1.1.2. Гуманістичний

4.1.1.3. Марксистський

4.1.2. Неофемінізм

4.2. Проблема ґендерних відмінностей у світовій соціології

4.2.1. Соціобіологічна парадигма

4.2.2. Структурний функціоналізм

4.2.3. Марксистська та неомарксистська концепції

4.2.4. Теорія конфлікту

4.2.5. Символічний інтеракціонізм

4.3. Основні положення ґендерної соціології

4.3.1. Ґендерна соціалізація

4.3.2. Ґендерні стереотипи

4.4. Сутність, основні категорії ґендерної соціології

4.4.1. Ґендерний підхід

4.4.2. Ґендерна соціологія

4.4.3. Поняття «ґендер»

4.4.4. Термін «сексизм»

5. Соціологія міста та урбаністики

5.1. Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії.

5.1.1. Соціологія міста

5.1.2. Місто

5.2. Розвиток міст. Риси сучасного урбанізму.

5.2.1. Урбанізація

5.2.2. Мегалополіси

5.2.3. Аспекти урбанізації

5.2.3.1. Демографічний

5.2.3.2. Економічний

5.2.3.3. Суспільний

5.3. Теорії розвитку міст і міського способу життя.

5.3.1. Модель концентричних зон

5.3.1.1. Роберт Парк та Ентоні Берджес

5.3.1.2. Олександр Трущенко

5.3.2. Модель секторів

5.3.2.1. Гомер Гойт

5.3.3. Модель багатьох центрів

5.3.3.1. Ченеі Гарріс

5.3.3.2. Едвард Ульманн

5.3.4. Модернізм

5.3.5. Постмодернізм

5.3.6. Теорії міського способу життя

5.3.7. Напівміська культура

5.4. Урбаністика: історія розвитку в Україні.

5.4.1. Містобудування

5.4.2. «Міське планування»

5.4.3. Міський дизайн

5.4.4. Новий урбанізм

5.4.5. Міський активізм

5.4.6. Міські студії

6. Політична соціологія

6.1. Науковий статус, об’єкт і предмет соціології політики

6.1.1. Політична соціологія

6.1.2. Політика

6.1.3. Соціологія політики

6.2. Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики

6.2.1. Передісторія соціології політики

6.2.2. Класичний етап

6.2.3. Сучасний етап.

6.3. Владні відносини та соціальна стратифікація: варіативність взаємодії

6.3.1. «Три обличчя» влади

6.3.2. Джерела політичної влади і соціальної стратифікації

6.3.3. Види соціального розшарування

6.4. Політична поведінка та політична участь

6.4.1. Політична активність

6.4.2. Політична участь

6.4.3. Політичне включення

6.4.4. Політична поведінка