Трудове законодавство

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трудове законодавство by Mind Map: Трудове законодавство

1. трудовий договір

1.1. ПОНЯТТЯ:

1.1.1. договір між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату.

1.2. ФОРМА:

1.2.1. письмова

1.2.2. усна

1.3. СПРОК:

1.3.1. безстроковий, що укладається на невизначений строк

1.3.2. на визначений строк, встановлений за погодженням сторін

1.3.3. таким, що укладається на час виконання певної роботи

2. робочий час

2.1. норма тривалості робочого часу (ст.50 КЗпП)

2.2. скорочена тривалість робочого часу (ст.51 КЗпП)

2.3. тривалістьроботи в нічний час ( ст.54 КЗпП)

2.4. неповний робочий час (ст. 56 КЗпП)

2.5. перерва для відпочинку та харчування (ст. 66 КЗпП)

2.6. вихідні дні (ст.67 КЗпП)

2.7. світкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП)

3. обов'язки працівників

3.1. працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпоорядження власника або уповноваженого нм органу, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір

4. Заохочення

4.1. за успіхи в роботі (ст. 143 КЗпП)

4.2. за особливі трудові заслуги (ст.146 КЗпП)

5. дисциплінарне стягнення (ст. 148 КЗпП)

5.1. строк для застосування дисциплінарного стягнення ( ст.148 КЗпП)

5.2. порядок застосування (ст.149 КЗпП)

5.3. оскарження (ст. 150 КЗпП)

5.4. зняття дисциплянарного стягнення (ст. 151 КЗпП)

6. принципи трудового договору

6.1. за ініціативою власника (ст. 38-39 КЗпП)

6.2. з ініціативи підстав (ст. 36 КЗпП)

6.3. за ініціативою власника (ст. 40-41 КЗпП)