ЕТАПИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЕТАПИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ by Mind Map: ЕТАПИ МАГІСТЕРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. 1. вибір теми, узгодження її з керівником, отримання завдання

2. 2. складання робочого плану виконання роботи

3. 3. формування структури роботи

4. 4. збір, аналіз та узагальнення матеріалу з обраної теми

5. 5. формулювання основних теоретичних положень, практичних висновків та рекомендацій

6. 6. проведення експерименту (для експериментальних дипломних робіт спеціаліста і магістерських робіт)

7. 7. виклад тексту дипломної роботи спеціаліста і магістерської роботи та подання її керівнику

8. 8. доопрацювання чистового варіанту з урахуванням зауважень керівника

9. 9. оформлення роботи, бібліографічного списку використаних джерел і літератури, додатків та отримання допуску до захисту