ICT en media in de klas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT en media in de klas by Mind Map: ICT en media in de klas

1. Meerwaarde?

1.1. Meer maatwerk

1.1.1. interactief

1.1.2. adaptief leermateriaal

1.1.3. differentiëren

1.1.3.1. eigen tempo

1.1.3.2. op niveau

1.1.4. personaliseren

1.1.5. feedback op maat

1.2. Herhaling!

1.3. Delen informatie voortgang leerlingen

1.4. Leerkracht meer tijd geven voor wat écht telt

1.4.1. ondersteuning verbeterwerk

1.4.2. In kaart brengen waar er nog problemen zijn

1.4.2.1. Concretere ondersteuning aanbieden

1.5. In combinatie met klassikaal les = zeer effectief

1.5.1. blended learning

1.6. Opleiden digitaal geletterde jongeren

1.7. Motivatie - aansluiting leefwereld jongeren

1.8. Aansluiting bij digitale leefwereld

1.9. Stimuleren creativiteit

1.10. Toegang onbegrensde informatieverzameling

2. Mogelijkheden?

2.1. Adaptief leren

2.2. Augmented reality

2.3. BYOD

2.3.1. Zelfde toestellen = minder complex

2.4. Cloud computing

2.4.1. Kostenbesparing

2.4.2. Samenwerking

2.4.3. Vaardigheden 21ste eeuw

2.4.4. Google of Microsoft?

2.4.5. Privacy

2.4.6. Hanteerbare kaders uitdenken

2.4.6.1. Oneindig veel mogelijkheden!

2.5. Flipping the Classroom

2.5.1. Zelfgestuurd leren

2.5.2. Flexibel leren

2.6. Gamification

2.6.1. Motiverend - leefwereld jongeren

2.6.2. Explorerend

2.7. Persoonlijke leeromgeving

2.8. Compenserend inzetten voor leerlingen met leerproblemen

3. Aandachtspunten voorbereiding

3.1. Vooraf duidelijk afspraken met leerlingen!

3.2. Opbouw!

3.3. Goed uitgeschreven instructies

3.3.1. opdrachten

3.3.2. werkbladen

3.3.3. screencasts

3.3.4. extra informatie

3.4. Uittesten voor start van de les

3.5. Tijd besparen: computers reeds opstarten + programma's klaarzetten

3.6. Alternatieven voorzien!

3.6.1. Technologie kan falen

4. Aandachtspunten in de klas

4.1. Alle leerlingen aan bod

4.2. Gebruikte werkvormen = verrijking leerproces leerlingen

4.3. (inter)actieve lessen

4.4. ICT-zwakkere leerlingen!

4.4.1. Eventueel hulp door ICT-sterke leerling

5. Voorwaarden?

5.1. Duidelijke visie school!

5.1.1. ICT geïntegreerd vanuit eigenheid school!

5.1.2. Vertrekken van het soort onderwijs dat je wil creëren

5.2. Deskundigheid alle medewerkers

5.2.1. Afstemming ICT, vakdidactiek en inhouden

5.2.1.1. Leerkracht als coach

5.2.1.2. Nood aan duidelijkheid over rol

5.2.1.3. Durven experimenteren!

5.2.1.4. Controle voor een stuk durven loslaten

5.2.2. Nascholing, bijscholing en ondersteuning

5.2.2.1. Laagdrempelig aanbod

5.2.2.2. ICT-coördinator

5.2.2.2.1. Inhoudelijke coach

5.2.2.2.2. Technische ondersteuning uitbesteed

5.2.2.3. pedagogische begeleiding

5.2.2.3.1. Wanneer ICT wél inzetten?

5.2.2.3.2. Hoe inzetten?

5.2.2.3.3. Wanneer niet inzetten?

5.2.2.3.4. Interne kennisdeling

5.2.2.4. vereist een permanente professionalisering!

5.2.2.4.1. Elke leerkracht een ICT-expert!

5.2.2.4.2. Voor veel leerkracht gaat ICT-evolutie heel snel

5.2.2.5. Beschikbaar stellen goede praktijkvoorbeelden

5.2.2.6. Belangrijk voor maximaal rendement!

5.2.3. Beschikbaar stellen nodige ICT-infrastructuur voor leraars

5.2.4. Leerkracht is meest bepalende factor

5.3. Aanwezigheid digitaal leermateriaal

5.3.1. verschillende aanbieders

5.3.1.1. Géén afhankelijkheid van 1 leverancier!

5.3.1.2. Leraar blijft ook ontwikkelaar van leermateriaal

5.3.2. applicaties

5.3.3. digitaal leerplatform

5.3.4. Veilig met gegevens leerlingen omgesprongen!

5.3.5. betrouwbaar

5.3.6. Snel + eenvoudig inzicht in vooruitgang leerproces

5.4. Goede ICT-infrastructuur

5.4.1. Raamovereenkomsten overheid

5.4.2. Groepsaankoop met andere scholen om prijs te drukken

5.4.3. Investering is geen eenmalige investering

5.5. Duidelijke afspraken privacy

5.6. Breed draagvlak

6. Negatieve effecten + uitdagingen

6.1. Oppervlakkiger lezen dan op papier

6.2. Informatie oppervlakkiger verwerkt bij typen t.o.v. schrijven

6.3. Afleiding!

6.4. Kostprijs

6.4.1. Gevaar doorschuiven naar ouders!

6.4.2. Vervangt pen en papier niet

6.4.2.1. Klassieke leermiddelen blijven

6.5. Niet alle leerlingen zijn ICT-vaardig!

6.5.1. Gevaar van digitale kloof!

6.5.2. Taak van school - minimale ICT-basisvaardigheden

6.5.3. Nauw verbonden met traditionele geletterdheid

6.5.4. Mag sociale ongelijkheid niet bevorderen

6.6. Aandacht voor mogelijke gezondheidsaspecten

6.6.1. Straling

6.6.2. Ergonomie

6.6.3. Schermverslaving

6.6.4. Permanente bereikbaarheid

6.6.5. Sensibilisatie!

6.7. Kritische digitale geletterdheid

6.7.1. Mediawijsheid

6.8. ICT is geen wondermiddel

6.8.1. Variatie blijft belangrijk