El pròsper segle XIII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
El pròsper segle XIII by Mind Map: El pròsper segle XIII

1. Agricultura

1.1. Més producció

1.1.1. Més terres de conreu

1.1.1.1. Tala de boscos

1.1.1.2. Pantans dessecats

1.1.2. Millores tècniques

1.1.2.1. Rotació triennal de conreus

1.1.2.2. Ús de l'arada normanda

1.2. Tecnologia

1.2.1. Regadiu a la mediterrània

1.2.2. Molins d'aigua o vent

2. Comerç

2.1. Distribució

2.1.1. Terrestre

2.1.2. Marítima, per rius i mars

2.1.2.1. Mediterrània

2.1.2.2. Atlàntic i el Bàltic

2.1.2.2.1. La Hansa

2.2. Increment del comerç

2.2.1. Creixement banca

2.2.1.1. El crèdit

2.2.1.2. Lletres de canvi

3. Creixement de la població de 42 milions l'any 1000 a 73 milions l'any 1300