Κοινότητα Αναζήτησης Συλλογή Δεδομένων

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Κοινότητα Αναζήτησης Συλλογή Δεδομένων by Mind Map: Κοινότητα Αναζήτησης Συλλογή Δεδομένων

1. Κριτήρια 1-3

1.1. Scopus, Web of Science, ERIC

1.2. cite Arbaugh et al. (2008),include CoI and survey/questionaire

1.3. χρονολογία έκδοσης 2008-2017

2. κριτήρια 4-5

2.1. γραμμένο στα Αγγλικά

2.2. συλλογή δεδομένων μέσω του ερωτηματολογίου του Arbaugh et al. (2008)/τροποποίηση αυτού

3. 217 έρευνες

4. 103 έρευνες

5. Swan et al. (2008)