Classificació d'empreses

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Classificació d'empreses by Mind Map: Classificació d'empreses

1. segons la mida

1.1. microempreses

1.2. petites empreses

1.3. mitjanes empreses

1.4. empreses grans

2. segons l'activitat

2.1. sector primari

2.2. sector secundari

2.3. sector terciari

3. segons la zona geogràfica

3.1. empreses locals

3.2. empreses regionals

3.3. empreses nacionals

3.4. empreses internacionals

3.5. empreses multinacionals

4. segons la destinació dels beneficis

4.1. empreses amb ànim de lucre

4.2. empreses sense ànim de lucre

5. segons la propietat del capital

5.1. empreses públiques

5.2. empreses privades

5.3. empreses mitxes

6. segons la forma jurídica

6.1. empreses individuals

6.2. empreses de socis/societat