ŽIVA BIĆA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŽIVA BIĆA by Mind Map: ŽIVA BIĆA

1. ZAJEDNIČKA SVOJSTVA

1.1. RAST

1.2. RAZVOJ

1.3. PODRAŽLJIVOST

1.4. KRETANJE

1.5. HRANA

1.6. STARENJE

1.7. SMRT

1.8. RAZMOŽAVANJE

1.9. NASLJEĐIVANJE

1.10. PRILAGODLJIVOST

1.11. METABOLIZAM

2. ORGANIZACIJSKE RAZINE

2.1. STANICA

2.2. TKIVO

2.3. ORGAN

2.4. ORGANSKI SUSTAV

2.5. ORGANIZAM

2.6. JEDINKA

2.7. POPULACIJA

2.8. BIOCENOZA

2.9. EKOSUSTAV

2.10. BIOM

2.11. BIOSFERA

3. SISTEMATSKE KATEGORIJE

3.1. VRSTA

3.2. ROD

3.3. PORODICA

3.4. RED

3.5. RAZRED

3.6. KOLJENO

3.7. CARSTVO