KỲ HỌP THỨ 9 (Ngày 10 và 11/12/2019)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KỲ HỌP THỨ 9 (Ngày 10 và 11/12/2019) by Mind Map: KỲ HỌP THỨ 9 (Ngày 10 và 11/12/2019)

1. chất vấn

1.1. Đề nghị ĐB gửi câu hỏi theo các nhóm vấn đề

1.1.1. Vũ Thị Thu Hoài

1.1.2. Văn bản ban hành

1.2. Phát biểu khai mạc và kết luận chất vấn

1.2.1. Vũ Thị Thu Hoài

1.3. Xây dựng kịch bản điều hành

1.3.1. Vũ Thị Thu Hoài

1.4. Tiếp nhận và dự thảo văn bản chuyển câu hỏi chất vấn

1.4.1. Vũ Thị Thu Hoài

1.5. Đưa tin phiên chất vấn

1.5.1. Trương Thái Phương Anh

2. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 8

2.1. Vũ Thị Thu Hoài

2.2. Văn bản ban hành

3. Triệu tập kỳ họp

3.1. Nguyễn Hữu Khánh

3.2. Văn bản ban hành

4. Soạn giấy mời ĐB tham gia kỳ họp

4.1. Mỹ Hạnh

4.2. Văn bản ban hành

4.3. Mẫu giấy mời

5. Báo cáo hoạt động của Thường trực

5.1. Nguyễn Văn Bình

5.2. Văn bản ban hành

6. Phân công thẩm tra

6.1. Nguyễn Trí Nghĩa

6.2. Văn bản ban hành

6.3. Mẫu văn bản

7. Báo cáo hoạt động của các Ban

7.1. Các chuyên viên thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo Ban

7.1.1. Ban Kinh tế - Ngân sách

7.1.2. Ban Pháp chế

7.1.3. Ban Văn hóa - Xã hội

7.1.4. Ban Dân tộc

8. Soạn thảo công văn yêu cầu cung cấp tài liệu

8.1. Nguyễn Trí Nghĩa

8.2. Văn bản ban hành

8.3. Mẫu văn bản

9. Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9

9.1. Vũ Thị Thu Hoài

9.2. Văn bản ban hành

10. Thông báo về kỳ họp trên trang thông tin đại chúng

10.1. Châu Thủy Tiên

10.2. Văn bản ban hành

10.3. Mẫu văn bản

11. Dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2020

11.1. Nguyễn Hữu Khánh

11.2. Văn bản ban hành

12. Dự kiến chương trình kỳ họp

12.1. Nguyễn Trí Nghĩa

12.1.1. Chương trình chi tiết

12.1.2. Kịch bản điều hành

13. Dự thảo NQ về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ (kỳ họp cuối năm)

13.1. Nguyễn Văn Bình

13.2. Văn bản ban hành

14. kẹp file lên trang đại biểu

14.1. Nguyễn Anh Tuấn

15. Dự thảo NQ và các nội dung liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND

15.1. Vũ Thị Thu Hoài

15.2. Văn bản ban hành

16. Đưa tin kỳ họp

16.1. Trương Thái Phương Anh

17. Dự thảo NQ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

17.1. Châu Thủy Tiên

17.2. Văn bản ban hành

18. Thông báo kết quả kỳ họp

18.1. Trương Thái Phương Anh

18.2. Văn bản ban hành

19. Chuẩn bị địa điểm ăn ở của ĐB HĐND tỉnh và khách mời

19.1. Vũ Đức Thắng

20. Theo dõi số lượng ĐB HĐND, thành viên UBND tham dự kỳ họp

20.1. Châu Thủy Tiên

21. Chuản bị hội trường: Maket, âm thanh, ánh sáng, điện, wifi,...

21.1. Vũ Đức Thắng

22. Thư ký kỳ họp

22.1. Mỹ Hạnh + Thanh Tình

23. Lên kế hoạch và sắp xép chỗ ngồi của ĐB HĐND tỉnh và khách mời

23.1. Mỹ Hạnh

24. Hoàn thiện các NQ được thông qua

24.1. Chuyên viên phụ trách lĩnh vực

25. Tham mưu văn bản của Đảng Đoàn trình xin ý kiến Ban TVTU về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp

25.1. Mỹ Hạnh

26. Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Chủ tịch

26.1. Nguyễn Văn Bình

26.1.1. Bài phát biểu khai mạc

26.1.2. Bài phát biểu bế mạc

27. Mở chuyên mục về kỳ họp thứ 9 trên trang thông tin điện tử + gắn tài liệu lên

27.1. Nguyễn Anh Tuấn + Bình ước

28. Chuẩn bị tài liệu cho chủ tọa kỳ họp (06 bộ)

28.1. Nguyễn Trí Nghĩa

29. Kiểm điếm + Sắp xếp tài liệu gửi cho ĐB HĐND

29.1. Bình ƯỚC + Toàn thể CBCC và người lao động

30. Chế độ chính sách cho các ĐB HĐND tỉnh

30.1. Nguyễn Thị Thuận + Trí Hưng

31. Dọn dẹp Hội trường sau khi bế mạc

31.1. Nguyễn Thị Lạng + Tú Uyên