Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nağıllar by Mind Map: Nağıllar

1. Cırtdan

1.1. Ağıl

2. Keloğlan

2.1. Öyrənmək və öyrətmək

3. Qaraca qız

3.1. Fədakarlıq

4. Tıq-tıq xanım

4.1. Dostluq

5. Hiyləgər tülkü

5.1. Hiyləgərlik

6. Şirinlər

6.1. Zəhmətkeşlik

7. Barbi

7.1. Gözəllik

8. Göyçək Fatma

8.1. Yaxşılığa yaxşılıq

9. Tənbəl Əhməd

9.1. Tənbəllik

10. Ana Maral

10.1. Vicdan