PEMBINAAN BANGSA & NEGARA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PEMBINAAN BANGSA & NEGARA by Mind Map: PEMBINAAN BANGSA & NEGARA

1. PENGENALAN

1.1. DISATUKAN DIBAWAH SATU PEMERINTAH

1.2. CIRI YANG SAMA

1.2.1. BAHASA

1.2.2. AGAMA

1.2.3. BUDAYA

2. CIRI

2.1. NEGARA

2.1.1. MEMPUNYAI PENDUDUK YANG SEMPADAN

2.1.2. INSTITUSI PEMERINTAHAN YANG TERSUSUN

2.2. KERAJAAN

2.2.1. MENGGUBALKAN DAN MELAKSANAKAN DASAR SESEBUAH NEGARA

2.3. PERLEMBAGAAN

2.3.1. MENJADI RUJUKAN DASAR NEGARA

2.3.2. PERATURAN TERTINGGI

2.3.2.1. BERTULIS

2.3.2.2. TIDAK BERTULIS

2.4. BANGSA

2.4.1. MENDIAMI DALAM SESEBUAH WILAYAH

2.4.2. PERSAMAAN DALAM

2.4.2.1. ADAT RESAM

2.4.2.2. BAHASA

2.4.2.3. KESENIAN

2.4.2.4. PENGALAMAN SEJARAH

3. TUJUAN

3.1. MENJAMIN KESTABILAN POLITIK SEPANJANG

3.2. MENYATUKAN PADU RAKYAT

4. KEPENTINGAN

4.1. memastikan semangat patriotisme ini ditanam

4.2. diperjelaskan bahawa mengkaji sejarah negara

5. KESAN

5.1. DAPAT MENYEDARI DASAR NEGARA

5.2. MELAHIRKAN SEMANGAT PATROTISME

5.3. MENSTABILKAN POLITIK

5.4. MENJAMIN DASAR SESEBUAH NEGARA