การซ่อมแซมเสื้อผ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การซ่อมแซมเสื้อผ้า by Mind Map: การซ่อมแซมเสื้อผ้า

1. การด้น

2. การสอย

2.1. การสอยพันริม

2.2. การสอยฟันปลา

2.3. การสอยหลบหลังคา

2.4. การสอยซ่อนด้าย

2.4.1. เตรียมอุปกรณ์

2.4.1.1. ด้าย

2.4.1.2. เข็มมือ

2.4.1.3. เข็มหมุด

2.4.1.4. กรรไกร

2.4.2. สนเข็มและขมวดปม

2.4.3. พันริมผ้าทบสองครั้ง

2.4.4. ใช้เข็มหมุดกลัดตามแนวพับ

2.4.5. เนาตามแนวพับ

2.4.6. สอยซ่อนด้ายริมขอบผ้าจนสุด ผูกปมด้าย ตัดด้ายที่เหลือทิ้ง

2.4.7. เลาะด้ายเนาออก

3. การเนา

4. การชุน

5. การปะ