Класи органічних сполук

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класи органічних сполук by Mind Map: Класи органічних сполук

1. Оксигеновмісні речовини

1.1. Спирти

1.1.1. R−ОН

1.2. Карбонові кислоти

1.2.1. R−СООН

1.3. Вуглеводи

1.3.1. Сn(Н2О)m

2. Вуглеводні

2.1. Алкани

2.1.1. СnН2n+2

2.2. Алкени

2.2.1. СnН2n

2.3. Алкіни

2.3.1. СnН2n-2

2.4. Арени

2.4.1. СnН2n-6

3. Нітрогеновмісні речовини

3.1. Амінокислоти

3.1.1. R−СООН NН2

3.2. Білки

3.2.1. (R−СОО -) n | NН-