Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORTUŤ by Mind Map: ORTUŤ

1. VYUŽITIE

1.1. ortuťové teplomery

1.2. ortuťové lampy

1.3. plynové výbojky

1.4. základ analytickej metódy polarografie

2. OCHORENIA

2.1. VÝPARY

2.1.1. bolesťami v hrudníku, zápal pľúc, zápal priedušiek

2.2. POŽITIE

2.2.1. brušné kŕče, krvavá hnačka a anúria (zástava tvorby moču), nefunkčnosť obličiek

3. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

3.1. ortuť vo vode a sedimentoch sa vyskytuje vo vysoko toxickej forme a môže sa ľahko dostať do zvierat, a takto prejsť do ľudského potravinového reťazca (ryby, morské plody)

3.2. Výsledkom používania ortuti ľuďmi v minulosti sú stovky tisíc ton ortuti uvoľnených do životného prostredia. Úrovne ortuti v atmosfére v súčasnosti sú až o 500 % vyššie ako prirodzené úrovne. V oceánoch sa koncentrácia ortuti pohybuje okolo 200 % nad prirodzenými úrovňami.

3.3. Ortuť

4. CHARAKTERISTIKA

4.1. Ortuť (tekuté striebro) je striebrolesklá prchavá kvapalina a je jediný kov, ktorý je pri obyčajnej teplote kvapalný

4.2. V periodickej tabuľke prvkov sa nachádza v 6. perióde a 12. skupine, má značku Hg a protónové číslo 80.

5. VLASTNOSTI

5.1. za normálnych podmienok v tekutom stave

5.2. výpary veľmi toxické

5.3. katalytické vlastnosti

5.4. elektricky vodivá

5.5. nevsiakne do podkladu ale vytvára kvapky

6. ZLÚČENINY

6.1. FULMINÁD ORTUŤNATÝ (traskavé ortuť)

6.1.1. tvorí biele kryštáliky, ktoré ľahko vybuchujú, tvoria sa z neho traskavé guličky a zapaľovače výbušnín

6.2. CHLORID ORTUŤNATÝ

6.2.1. prudko jedovatý, staré národy ho používali na balzamovanie mŕtvol

6.3. BROMID ORTUŤNATÝ

6.3.1. vysoko toxický

6.4. JODID ORTUŤNATÝ

6.4.1. zle sa rozpúšťa vo vode, v prírode sa vyskytuje ako veľmi vzácny minerál kokcinit