Gebruik van de infinitief

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gebruik van de infinitief by Mind Map: Gebruik van de infinitief

1. infinitief

1.1. onderwerp

1.1.1. NDG + onpers. ww. 'est'

1.1.2. onpers. uitdrukkingen (congrueert met logisch onderwerp)

1.2. voorwerp

1.2.1. 2-plaatsige ww's

1.2.1.1. van 'kunnen', 'weten', 'durven'

1.2.1.2. velle - nolle - malle - cupere - studere - decernere - statuere (verba volendi)

1.2.1.3. van 'handelen'

1.2.2. 3-plaatsige ww's

1.2.2.1. 'iemand ertoe brengen/ beletten'

1.2.2.2. cogere 'dwingen'

2. infinitiefzin

2.1. onderwerp

2.1.1. NDG + onpers. ww. 'est'

2.1.2. onpers. uitdrukkingen

2.2. voorwerp

2.2.1. verba dicendi

2.2.2. verba sentiendi

2.2.3. 10 verba volendi

2.2.3.1. velle - nolle - malle - cupere - cogere - iubere - vetare - prohibere - sinere - pati

2.2.4. verba affectuum

3. persoonlijk passieve constructie

3.1. passieve verba dicendi & sentiendi

3.1.1. onderwerp = nominatief

3.1.2. infinitiefzin = onderwerp v/h onpers. passief ww.

4. historische infinitief

4.1. verhalende tekst

4.2. niet in een bijzin

4.3. onderwerp = nominatief