Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Futuration by Mind Map: Futuration

1. "Do not fear going forward slowly. Fear only to stand still."

2. การศึกษา

2.1. ช่วงปฐมวัยมีความสำคัญมากขึ้น

2.1.1. เป็นพื้นฐานสำหรับนิสัย

2.1.1.1. Life-long Learning

2.1.1.2. EQ

2.1.1.3. การทำเพื่อสังคม

2.2. มหาวิทยาลัย

2.2.1. มีความนิยมน้อยลง?

2.2.1.1. ถูก MOOC แทนที่

2.2.1.2. เดินต่อไปทิศทางไหน?

2.2.1.2.1. "แบ่งขาย" แบบวงการเพลง

2.2.2. มีไว้เพื่ออะไร?

2.2.2.1. บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

2.2.2.2. ครู = โค้ช ห้องเรียน = ห้องซ้อม

2.2.2.3. เพื่อน

2.2.2.3.1. ความฝัน

2.2.2.3.2. ความสัมพันธ์

2.3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long Learning

2.3.1. กระหายในการเรียนรู้

2.3.1.1. หาคำตอบอย่างถึงที่สุด

2.3.1.2. ไม่คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว รู้แล้ว

2.3.1.3. กล้าซักถามเรื่องที่ไม่เข้าใจ

2.3.2. ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

2.3.2.1. ไม่เคยพอใจ

2.3.2.2. ทบทวนตัวเอง

2.4. ปัญหา

2.4.1. ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา

2.4.1.1. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

2.4.1.2. ตกขบวนรถไฟ

2.4.1.2.1. ก็ยิ่งเหลื่อมล้ำ

3. ทักษะสำหรับการอยุ่รอด

3.1. STEM

3.1.1. เพื่อสามารถทำงานร่วมกับ Tech ได้

3.2. ทักษะพฤติกรรม

3.2.1. EQ

3.2.2. Social

3.2.3. Co-op

3.2.4. Optimistic

3.2.5. เพื่อเติมเต็มส่วนที่ Tech ไม่สามารถทำได้

3.3. นิสัย life-long learning

3.3.1. อุปสรรค

3.3.1.1. mindset

3.3.1.2. แรงกระตุ้น

3.3.2. เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

3.4. ควรเริ่มสร้างนิสัยตั้งแต่ปฐมวัย

4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

4.1. คาดว่าจะไม่ Work

4.1.1. RCEP

4.1.2. TPP

4.2. จีนเป็นผู้นำ

4.2.1. หนึ่งแถบหนึ่งเส่นทาง Belt and Road Initiative ฺBRI

4.2.1.1. ครอบคลุม

4.2.1.1.1. Africa

4.2.1.1.2. Eurasia

4.2.1.1.3. Australia

4.2.1.2. สี จิ้นผิง

4.2.1.3. วัตถุประสงค์

4.2.1.3.1. 1.พัฒนาโครงาร้างพื้นฐาน โดยจีนเป็นผู้นำ ปล่อยกู้

4.2.1.3.2. 2.สร้างบารมีให้จีน

4.2.1.3.3. 3.พัฒนาจีนด้านไม่ติดทะเล

4.2.1.3.4. 4.ความมั่นคงทางพลังงาน

4.2.1.3.5. 5.ส่งออกกำลังผลิตส่วนเกิน

4.2.1.4. ปัญหา/อุปสรรค

4.2.1.4.1. ปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆ

5. การเงิน/การธนาคาร

5.1. reserved money

5.1.1. สกุลเงินกลางของโลก

5.1.1.1. ปัจจุบันเป็น USDollars

5.1.1.2. ทำไมถึงเป็น USD

5.1.1.2.1. การค้าโลกส่วนใหญ่ใช้

5.1.1.2.2. บารมี

5.1.2. อาจเปลี่ยนเป็น "หยวน"

5.1.2.1. จีนต้องการหรือไม่

5.1.2.2. ต้องใช้เวลา

5.2. การเข้ามาของ Cryptocurrency

5.2.1. บทบาทของ ธ.กลาง/ธ.พานิชย์

5.2.1.1. อาจลดลง

5.2.1.2. หรือแข็งแกร่งมากขึ้น

5.2.1.2.1. เงินส่วนใหญ่เป็น digital อยู่แล้ว

5.2.1.2.2. ประยุกต์ใช้ blockchain

5.2.2. ดึงอำนาจการพิมพ์ธนบัตรจากส่วนกลาง

5.2.2.1. ไม่ไว้ใจ

5.2.2.2. ปริมาณเงินขึ้นกับความต้องการ

5.2.3. Decentralized

5.3. Fintech

5.3.1. รัฐบาล

5.3.1.1. Positive List

5.3.1.1.1. มีรายการสิ่งที่สามารถทำได้ ที่เหลือทำไม่ได้

5.3.1.2. Negative List

5.3.1.2.1. มีรายการสิ่งที่ทำไม่ได้ ที่เหลือสามารถทำได้

5.3.1.3. รักษาสมดุล นวัตกรรม vs การควบคุม

5.4. "องค์กรที่ให้บริการทางการเงิน อาจไม่ใช่สถาบันการเงินอีกต่อไป"

6. Data

6.1. มากขนาดไหน

6.1.1. คาด 2025 มากกว่า 1ล้านล้านห้องสมุด

6.2. ทำไมถึงมากขนาดนี้

6.2.1. การเข้าถึง internet แบบก้าวกระโดด

6.2.1.1. โครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น

6.2.2. Social Network

6.2.3. E-commerce

6.2.3.1. วัตถุสิ่งของ

6.2.3.2. non วัตถุสิ่งของ

6.2.3.2.1. subscription

6.2.3.2.2. streaming

6.2.3.2.3. MOOC

6.2.4. Internet of Things

6.2.4.1. Autonomous Vehicles

6.2.4.2. Smart farming

6.2.4.3. smart home

6.3. มีค่าขนาดไหน

6.3.1. สามารถกลั่น "ความรู้" ออกมาขนาดไหน

6.3.2. ยิ่งใช้ มูลค่ายิ่งสูง

6.3.3. บ. แข่งขันเพื่อเรียก user มาใช้ platform ของตน

6.4. ประเด็นทางนโยบายที่น่าสนใจ

6.4.1. Privacy vs Security

6.4.2. ใครมีสิทธิ์ในข้อมูล? ใครเปิดเผยได้ ใครได้ประโยชน์?

6.4.3. เจ้าของ Data มหาศาลกลายเป็นผู้ผูกขาด รัฐทำอย่างไร?

6.4.4. รัฐ

6.4.4.1. ล่า

6.4.4.1.1. ภาษี

6.4.4.2. กำกับ

6.4.4.2.1. ออกกฎหมายควบคุมการใช้ Data

6.4.4.2.2. ร่วมมือกับ บ. เสียเอง

6.4.4.2.3. ให้ ปชช ได้ใช้ประโยชน์จาก data ด้วย

6.4.4.3. แทรกแซง

6.5. อะไรที่จะเปลี่ยนไปบ้าง

6.5.1. MNC --> Platform

6.5.1.1. คนเข้าทำงานกับ startup มากขึ้น

6.5.2. ธุรกิจ vs ผู้บริโภค

6.5.2.1. consumer มีทางเลือกมากขึ้น

6.5.2.1.1. แลกกับข้อมูลตัวเอง

6.5.2.1.2. customize ตามความต้องการได้

6.5.3. นายจ้าง ลูกจ้าง

6.5.3.1. คนเปลี่ยนงานบ่อยขึ้น

6.5.3.1.1. สวัสดิการ?

6.5.3.2. มี job สั้นๆ มากขึ้น

6.5.3.2.1. Uber Grab etc.

7. Digital Transformation

7.1. หัวใจคือ การปรับตัว

7.2. Generation Gap

7.2.1. กำแพงขนาดใหญ่

7.2.1.1. New คุ้นเคยกับ Tech

7.2.1.2. Old ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

7.2.2. ต้องจับมือกัน

7.2.2.1. Tech + ความเก๋า

7.2.3. คนรุ่นกลางคือสะพาน

8. ยุทธศาสตร์ของประเทศ ควรเป็นอย่างไร

8.1. Coordination + Cooperation

8.1.1. ต้องลงมือทำ

8.1.1.1. ทำแล้วต้องเป็น Team

8.1.2. beware competition

8.1.3. decentralize

8.1.3.1. มีหน่วยงานไว้กำกับ

8.2. Open eyes, Open mind

8.2.1. ปัญหา

8.2.1.1. VUCA

8.2.1.1.1. Volatility ผันผวน

8.2.1.1.2. Uncertainty

8.2.1.1.3. Complexity

8.2.1.1.4. Ambiguity กำกวม

8.2.2. ดูโลกความจริง

8.2.3. ฟังความเห็นต่าง

8.2.4. fail fast, learn faster

8.2.4.1. data ประเมินผลนโยบาย

8.2.4.2. เปิดใจ ยอมรับ ปรับปรุม

8.2.4.2.1. no ego

8.2.4.2.2. ความถ่อมตน

8.3. Resilience

8.3.1. mindset ของคน

8.3.1.1. ฝึกทักษะ 20%

8.3.1.2. จิตใจ 80%

8.3.1.2.1. มุมมองต่อโลก

8.3.1.2.2. ความล้มเหลว

8.3.1.2.3. ความผิดพลาด