Етапи формування патріотичної вихованості

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Етапи формування патріотичної вихованості by Mind Map: Етапи формування  патріотичної вихованості

1. Емоційно-почуттєвий

2. Інформаційно-пізнавальний

3. Поведінково-діяльнісний

4. Шляхи формування патріотичної вихованості молодших школярів

4.1. Формування основ патріотизму в учнів засобами навчальних дисциплін школи І ступеня

4.2. Формування базових якостей патріотичної вихованості молодших школярів у процесі позакласної роботи

4.3. Використання проектної технології у процесі патріотичного виховання молодших школярів

4.4. Впровадження в освітній процес школи І ступеня ІКТ: аспект створення і використання Webквестів патріотичного спрямування

5. Очікуваний результат: підвищення рівня патріотичної вихованості молодших школярів