กระบวนการ metacogntion

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กระบวนการ metacogntion by Mind Map: กระบวนการ metacogntion

1. Social bully

1.1. สาเหตุของการ bully

1.1.1. สาเหตุของการเกิด bullying เกือบทั้งหมด มักเริ่มก่อตัวจากความขัดแย้ง ความเห็นต่าง หรือมีกรณีพิพาทระหว่าง 2 คน ลุกลามจนเป็นชนวนของการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ผู้คนยังเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียคือพื้นที่ส่วนตัว สามารถใช้ระบายความรู้สึกได้ ถ้อยคำที่ใช้โพสต์จึงออกแนวรุนแรง โพสต์เสียดสี หรือสร้างความเสียหายให้อีกฝ่าย และแสดงอารมณ์แง่ลบออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเกรงใจมีสาเหตุหลายประการ ที่กระตุ้นให้บางคนลุกขึ้นมากลั่นแกล้งผู้อื่น ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ ไม่ตอบโต้โดยใช้ความรุนแรงกลับไป ทำความเข้าใจผู้ที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่น ด้วยการมองย้อนกลับไปถึงตัวตนของเขา ว่าเขาต้องเคยเผชิญอะไรมาจึงกลายเป็นคนที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่น และนี่คือสาเหตุบางประการที่ทำให้เกิดการกลั่นแกล้งกัน

1.2. แนวทางแก้ไข

1.2.1. 1.การปรับปรุงความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก

1.2.2. 2. ให้คำปรึกษากับเด็กนักเรียน

1.2.3. 3. การสนับสนุนให้นักเรียนช่วยแก้ปัญหา

1.2.4. 4.การจัดให้เด็กนักเรียนได้มาพบปะพูดคุยกัน

1.2.5. 5.การสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน

2. Bully

2.1. Bully คือ

2.1.1. การ Bully คือ พฤติกรรมก้าวร้าวที่คนหรือกลุ่มคน ที่มีความได้เปรียบทางใดทางหนึ่งกระทำต่อผู้ที่เสียเปรียบ หรืออ่อนแอกว่าอย่างต่อเนื่องซ้ำ ๆ จนผู้ถูกกระทำรู้สึกแย่ เจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการใช้กำลัง การใช้ถ้อยคำทำร้ายจิตใจ การใช้แรงกดดันทางสังคม การกีดกันริดรอนสิทธิหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการปฏิบัติใด ๆ ก็ตามในทางลบ

2.2. ผลกระทบของการBully

2.2.1. การ Bully เป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยปละละเลยเป็นอันขาด เพราะไม่ว่าลูกของตนจะเป็นฝ่ายถูกกระทำ หรือเป็นผู้กระทำก็ล้วนแต่ส่งผลกระทบร้ายแรงได้ทั้งสิ้น โดยเด็กที่เป็นฝ่ายกระทำจะเสี่ยงมีส่วนพัวพันหรือก่ออาชญากรรม ความรุนแรง การทำลายข้าวของ และการใช้สารเสพติด ทั้งยังอาจเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาหรือเรียนไม่จบ จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตได้

2.3. ประเภทของการ Bully

2.3.1. 1. ทางร่างกาย เช่น การชกต่อย การผลัก การตบตี

2.3.2. 2. ทางสังคมหรือด้านอารมณ์ เช่น กดดัน ยั่วยุ ให้เพื่อนๆ แบ่งแยก ออกห่างจากกลุ่ม ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ

2.3.3. 3. ทางวาจา ทางคำพูด เช่น เยาะเย้ย ดูถูก เสียดสี นินทา โกหกบิดเบือน เพื่อให้เกิดความเจ็บปวด

2.3.4. 4. Cyber bullying : การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ด้วยวิธีการ โพสน์ข้อความโจมตี หลอกลวง ทำร้าย คุกคามทางเพศ ด้วยถ้อยหยาบคาย เป็นเท็จ เพื่อให้อีกฝ่ายอับอาย เจ็บปวดและเสียใจ