ปัญหานักเรียนติดยาเสพติด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหานักเรียนติดยาเสพติด by Mind Map: ปัญหานักเรียนติดยาเสพติด

1. ทางด้านร่างกาย

1.1. 1.การจัดหาหรือซื้อสารเสพติดด้วยตนเองเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย

1.2. 2พวกรักษาตนเอง เช่นประสบอุบัติเหตุแพทย์ให้ยาระงับปวดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ภายหลังได้ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยตนเอง เลยทำให้ติดยาโดยไม่ตั้งใจ

2. ทางด้านจิตใจ

2.1. 1.พวกบุคลิกภาพผิดปกติ เช่น ต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ชอบพึ่งพาผู้อื่น แยกตัวเองหรือซึมเศร้า

2.2. 2.พวกที่มีความกังวลใจ หวาดกลัว หรือป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตมีอาการนอนไม่หลับ มักใช้ยาเสพติดระงับความรู้สึกจึงทำให้ติดได้

2.3. 3.สภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่เข้าใจกัน เด็กขาดความอบอุ่น หรืออบรมเลี้ยงดูลูก ไม่ถูกต้อง หรือมีคนในครอบครัวติดสารเสพติด

3. ทางด้านสังคม

3.1. 1.ถูกเพื่อนชวน อยากลอง

3.2. 2.อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับพวกติดสารเสพติด

3.3. 3.ความกดดันทางสังคม เช่น มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่มีงานทำ