ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน by Mind Map: ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน

1. ด้านสังคม

1.1. อาจเกิดทำให้เกิดการขาดรายได้

1.2. อาจเกิดอาชญากรรมทางออนไลน์ เช่น ปล้น ฆ่า ถูกหลอกให้ไปที่เปลี่ยวคนเดียว

2. ด้านจิตใจ

2.1. ทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่าย เช่น เล่นเกมต่อสู้

2.2. นอนไม่หลับ

3. ด้านร่างกาย

3.1. ปัญหาพักผ่อนไม่เพียงพอ

3.2. ทำให้สายตาเสีย

3.3. ทำให้สมองสั่งการช้าลง

3.4. ทำให้ปัญหาการได้ยินไม่ชัดเจน