ปัญหาในโรงเห็ด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาในโรงเห็ด by Mind Map: ปัญหาในโรงเห็ด

1. เห็ดไม่ค่อยออก

1.1. เชื้อรา

1.2. น้ำไม่ทั่วถึง

2. ไม่ค่อยมีคนลดน้ำ

2.1. ไม่ค่อยมีคนว่าง

2.2. ไม่มีเวร

3. ขายไม่ค่อยออก

3.1. เห็ดไม่สวย

3.2. ส่งไม่ตรงเวลา

4. ต้นทุนสูงกำไรน้อย

4.1. ลงทุนกับโรงเห็ดเยอะ

4.2. เชื้อออกไม่ดี