My Favorite

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My Favorite by Mind Map: My Favorite

1. Application Fictionlog

1.1. นิยายแปลถูกลิขสิทธิ์

1.2. มีนิยายให้เลือกอ่านจำนวนมาก

1.3. ใช้งานง่าย สามารถเติมเงินได้หลายช่องทาง

2. Youtuber Bearhug

2.1. มีเนื้อหาน่าสนใจ

2.2. มีคอนเทนต์ตรงกับไลฟ์สไตล์

2.3. สามารถรับชมได้ทุกวัย

3. Inspiration

3.1. เป้าหมานในชีวิต

3.1.1. ไปเที่ยวต่างประเทศ

3.1.2. มีเงินเก็บมากๆๆ

4. Relax/Brain Breaks

4.1. เล่นเกม

4.1.1. Pubg

4.1.2. HON

4.1.3. LOL

4.2. อ่านนิยาย

5. My Positive

5.1. โกรธง่ายหายเร็ว

5.2. ไม่คิดอะไรมาก(ไม่คิดอะไรเลย)

6. การควบคุมอารมณ์ของฉันEmotional (EQ)

6.1. เป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่่อมีคนมากวนใจมากๆ

6.2. ควบคุมอารมณ์ได้ดีในบางครั้ง

7. My Quote

7.1. Once we accept our limits, we go beyond them. เมื่อเรายอมรับในข้อจำกัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจำกัดนั้นไปแล้ว

8. ดารา นักร้องที่ชื่นชอบ

8.1. TAEYEON

9. อาหารที่ชื่นชอบ

9.1. ต้มยำกุ้ง

9.2. ไก่ทอดเกาหลี

10. สิ่งอื่นๆที่อยากจะบอก

10.1. ถึงเราจะมีช่วงเวลาที่หมดหวัง แต่จงเดินหน้าต่อไป