Corsogroep Hooiland

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Corsogroep Hooiland by Mind Map: Corsogroep Hooiland

1. Communicatie

1.1. Social Media

1.1.1. Twitter

1.1.2. Facebook

1.2. Ledenvergadering

1.3. Mail

1.4. Website

1.5. Forum

1.6. Hooiland Magazine

2. PR

2.1. Nieuwjaarskaarten

2.2. GelreFM

2.3. TV Gelderland

2.4. Ledenwerving

3. Sponsoring

3.1. Activiteiten

3.1.1. Zwarte Cross

3.1.2. Marveld Toernooi

3.1.3. Lopersvereniging Groenlo

3.2. Vaste sponsoring

3.3. Bezoek Grolsch

3.4. Grote Klapper actie

3.5. Sponsorenavond

3.6. Hooiland TV Intro + Outtro

4. BOT

4.1. Tent

4.1.1. Nieuwe tent

4.1.1.1. Ontwerp nieuwe tent

4.1.1.2. Aanschaf materiaal

4.1.2. Tent zetten

4.1.3. Steiger bouwen

4.1.4. Tent afbreken

4.1.5. Accomodatiebeheer

4.2. Wagen

4.2.1. Accomodatie

4.2.2. Constuctie

4.2.3. Vormgeving

4.2.4. Papier

4.2.5. Verf

4.2.6. Figuratie

4.2.7. Onderstel

4.2.8. Laatste weekend

4.2.9. Wagen afbreken

5. Land

5.1. Knollen knallen

5.1.1. Inkopen knollen

5.1.2. Bepalen samenstelling land

5.2. Plukken

5.3. Land onderhoud

5.4. Knollen rooien

6. Ontwerp

6.1. Tekeningen

6.2. Maquette

7. Nevenactiviteiten

7.1. Intern

7.1.1. Tone's Carbidshow

7.1.2. Corsomaandag

7.1.3. Jaarlijkse BBQ

7.2. Extern

7.2.1. Bowling

7.2.2. Corsogroepen feest

7.2.3. Clash of the Corsofans

8. Bestuurszaken

8.1. Algemeen

8.2. Secretariaat

8.2.1. Ledenadministratie

8.3. Financiën