ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PROCES UČENJA

1. KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

1.1. spoznajni kapaciteti i sposobnost razmišljanja

1.2. razine kognitivnog procesa (prisjećanje,shvaćanje,primjena,analiza,sinteza,kreacija)

1.3. pamćenje

1.4. metakognicija - "spoznaja o samome sebi"

2. AFEKTIVNI

2.1. životni stavovi i osobna uvjerenja

2.2. motivacija - intrinzična i ekstrinzična

2.3. spoznaja o vrijednosti znanja i važnosti obrazovanja

3. ORGANIZACIJA UČENJA

3.1. organizacija mjesta učenja

3.2. organizacija vremena učenja (u kojem dijelu dana, koliki broj sati, u koje dane) /dinamika učenja

3.3. sposobnost postavljanja prioriteta

4. FIZIOLOŠKI FAKTORI

4.1. dob

4.2. spol

4.3. genetska predispozicija i aspiracije

4.4. psihofizičko zdravlje

5. STILOVI UČENJA

5.1. vizualni

5.2. slušni

5.3. kinestetički

5.4. način na koji se obrađuju informacije kod učenja

5.5. preferirani način razmišljanja pojedinca i obrade informacija