CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN by Mind Map: CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

1. Công nghiệp chế tạo

1.1. Tàu biển

1.2. Ô tô

1.3. Xe gắn máy

2. Sản xuất điện tử

2.1. Sản phẩm tin học

2.2. Vi mạch và chất bán dẫn

2.3. Vật liệu truyền thông

2.4. Robot

3. Xây dựng và công trình công cộng

3.1. Công trình giao thông, công nghiệp

4. Dệt

4.1. Sợi vải các loại