เด็กติดเกมส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เด็กติดเกมส์ by Mind Map: เด็กติดเกมส์

1. ครอบครัวไม่เข้มงวดกับเด็กทำให้เด็กติดเกมส์

2. นส. ปพิชญา คำฮอม

3. โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องเด็กติดเกมส์

3.1. ที่มา

3.1.1. slideshare.net

3.2. ผู้จัดทำ

3.2.1. นาย จักรภัทร อรรถวรรณา

3.2.2. นาย รัชศิลป์ ภูมิช่อ

3.3. เนื้อหา

3.3.1. เด็กที่ติดเกมส์จะก้าวร้าวและเอาแต่ใจ

3.3.2. การติดเกมส์มีผลต่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจของเด็ก

3.3.3. เด็กที่ติดเกมส์มากไปจะแยกตัวออกจากสังคม

3.3.4. จากผลวิจัยเด็กมักจะชอบใช้ความรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะก้าวร้าวมากขึ้น

3.3.5. แต่เกมส์สามารถฝึกให้เด็กคิดและฝึกแก้ปัญหาได้

3.3.6. ผู้ปกครองควรจำกัดเวลาในการเล่นและเลือกเกมส์ที่เหมาะสมกับเด็ก

4. โครงงานปัญหาติดเกมส์

4.1. ที่มา

4.1.1. mynewdektidgame.blogspot.com

4.2. ผู้จัดทำ

4.2.1. นาย ณิชภูมิ เรือแก้ว

4.2.2. นส. สิริยากร อิ่มใจ

4.3. เนื้อหา

4.3.1. มีเด็กเสียผู้เสียคนจากการเล่นเกมส์จำนวนมาก

4.3.2. เด็กบางคนติดเกมส์จนเสียการเรียน

4.3.3. เด็กบางรายเล่นเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรงแล้วเลียนแบบทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา

5. ข่าวปัญหาเด็กติดเกมส์

5.1. ที่มา

5.1.1. news.ch3thailand.com

5.2. เนื้อหา

5.2.1. จากการสำรวจพบว่าเด็กใน8คนจะมี1คนที่ติดเกมส์

5.2.2. ในช่วง7-20ปีนี้การที่เด็กติดเกมส์มีส่วนมาจากการที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้เด็ก

5.2.3. วิธีที่จะทำให้เด็กติดเกมส์น้อยลงคือชวนเด็กทำกิจกรรมต่างๆ

6. ข่าวเด็กติดเกมส์ เรื่องง่ายที่แก้ได้

6.1. ที่มา

6.1.1. spingnews.co.th

6.2. ชื่อผู้ทำ

6.2.1. พี่แป้ง(zbing z.)

6.3. เนื้อหา

6.3.1. พี่แป้งเคยเป็นคนติดเกมส์

6.3.2. พี่แป้งบอกว่าที่ติดเกมส์เราเองที่ผิดเพราะเราจดจ่อกับหน้าจอไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

6.3.3. พี่แป้งเลิกติดเกมส์เพราะว่าที่บ้านช่วยเหลือจนพี่แป้งเลิกติดเกมส์ได้

7. ข่าวเด็กติดเกมส์ เรื่องง่ายที่แก้ได้

7.1. ที่มา

7.1.1. springnews.co.th

7.2. ชื่อผู้ทำ

7.2.1. ลุงพี ภควัต ลือพัฒนสุข (TeamGarryMovie Thai)

7.3. เนื้อหา

7.3.1. ลุงพีเคยติดเกมส์มากจนพ่อแม่บอกว่าติดเกมส์จนลงแดง

7.3.2. เขาบอกว่าได้ภาษาไทยไม่รู้ตัวตอนติดเกมส์หนัก

7.3.3. ทำให้สมาธิสั้นแต่เพิ่มปัญญาทัษะ

7.3.4. คำพูดติดปากของลุงพีคือ "เล่นเกมส์ให้มีประโยชน์ หยิบประโยชน์มาจากเกมส์"

8. ต่อยอด

8.1. ทำแบบสำรวจเกมส์ที่มีคนเล่นเยอะ

8.2. หารูปแบบเกมส์ที่จะช่วยเรื่องการเรียนให้เด็กติดเกมส์

8.3. ทดลองสร้างเกมส์ตามทีคิดเอาไว้

8.4. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจ