Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STRATEGIA by Mind Map: STRATEGIA

1. OPTYMALIZACJA ZLECEŃ

1.1. Wewnętrznych

1.2. Zewnętrznych

2. MISJA

3. CEL

4. ROZWÓJ

5. PRZEDSIĘBIORSTW

6. BIZNESU

7. FUNKCJONALNA

8. ODCZYTYWANIE TENDENCJI NA RYNKU

9. ANALIZA SWOT

9.1. mocne strony

9.1.1. słabe strony

9.2. szanse

9.2.1. zagrożenia

10. NIEPOWODZENIA

10.1. deficyt

10.1.1. brak zaangażowania(pracownicy)

11. ODCZYTYWANIE TENDENCJI

11.1. monitorowanie rynku

12. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

12.1. Insourcing

12.1.1. Outsouring

12.1.1.1. Spin-offs

12.1.1.1.1. Zmiany struktur portfela

12.2. Rozwój podstawowych wartości

12.2.1. Migracja wartości w branży

13. PLAN

14. DECYZJE

15. WIZJA

16. SKILLS

17. WARTOŚCI

17.1. Dodana

17.1.1. To co każdy człowiek do niej wnosi, dodaje podczas procesu do produktu

17.2. Hierarchia

17.2.1. Budowana przez subiektywne wartości każdego człowieka