Địa lí ngành chăn nuôi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Địa lí ngành chăn nuôi by Mind Map: Địa lí ngành chăn nuôi

1. Vai trò

1.1. Cung cấp cho con người thực phẩm dinh dưỡng cao (thịt, sữa, trứng...)

1.2. Nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, xuất khẩu,..

1.3. Cung cấp sức kéo và phân bón cho trồng trọt, tận dụng phụ phẩm của trồng trọt

1.4. Kết hợp với chăn nuôi tạo nền nông nghiệp bền vững

2. Đặc điểm

2.1. Phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn thức ăn

2.2. Cơ sở thức ăn cho những tiến bộ vượt bậc

2.3. Nền nông nghiệp hiện đại: thay đổi về hình thức và theo hướng chuyên môn hóa

3. Các ngành chăn nuôi

3.1. Gia súc lớn

3.1.1. Bò

3.1.2. Trâu

3.2. Gia súc nhỏ

3.2.1. Lợn

3.2.2. Cừu

3.2.3. Dê

3.3. Gia cầm (chủ yếu là gà)

4. Nuôi trồng thủy sản

4.1. Vai trò

4.1.1. Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người

4.1.2. Nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm

4.1.3. Mặt hàng xuất khẩu có giá trị

4.2. Tình hình

4.2.1. Ngày càng phát triển và chiếm vị trí đáng kể

4.2.2. Nuôi ở vùng nước ngọt, lợ, mặn

4.2.3. Nhiều loài có giá trị kinh tế cao: tôm, cua, cá, đồi mồi, trai ngọc, sò huyết,...

4.2.4. Các nước nuôi trồng thủy sản phát triển: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kì, Canada,...