ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (μεταξύ μαθητών): Εκφοβισμός ή παρενόχληση (μαθητών) μέσω τεχνολογίας

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (μεταξύ μαθητών): Εκφοβισμός ή παρενόχληση (μαθητών) μέσω τεχνολογίας by Mind Map: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (μεταξύ μαθητών): Εκφοβισμός ή παρενόχληση (μαθητών) μέσω τεχνολογίας

1. 1. ΘΥΜΑ: Το άτομο που εκφοβίζεται.

1.1. Βιώνει μια πολύ αγχώδη και στενάχωρη κατάσταση.

1.2. Δεν πρέπει να απαντάει στα εκφοβιστικά μηνύματα, αλλά να ενημερώνει ενήλικες που εμπιστεύεται.

2. 2. ΘΥΤΗΣ: Το άτομο που εκφοβίζει.

2.1. Πληγώνει τα συναισθήματα του θύματος με τις κακόβουλες πράξεις του.

2.2. Πρέπει να σταματήσει να οικειοποείται τέτοιες συμπεριφορές και να μπαίνει στη θέση του θύματος.

3. 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ: Τα άτομα που παρατηρούν τον εκφοβισμό να διαδραματίζεται.

3.1. Συνήθως όταν οι παρατηρητές είναι παιδιά γίνονται παθητικές δέκτες της κατάστασης και δεν εμπλέκονται ώστε να βοηθήσουν το θύμα.

3.2. Πρέπει να μεταφέρουν αμέσως το περιστατικό σε ενήλικες εμπιστοσύνης, ώστε να βοηθηθεί το θύμα και να σταματήσουν οι θύτες.