ข้อคิดดีๆจาก Pod cast The Secretc Sauce Ep.179 Mindset 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อคิดดีๆจาก Pod cast The Secretc Sauce Ep.179 Mindset 2020 by Mind Map: ข้อคิดดีๆจาก Pod cast The Secretc Sauce Ep.179 Mindset 2020

1. Mindset 2020 สิ่งที่ต้องเลิกทำและเริ่มทำได้แล้ว The Secret Sauce EP.179

2. ที่มา

3. Key Person

3.1. ฟิลิป คอตเลอร์

3.1.1. ปรมาจารย์ด้านการตลาดระดับโลก เจ้าของแนวคิด Marketing 3.0 ได้บรรยายเรื่อง “Values Driven Marketing” ในงานสัมมนาและอบรมด้านการตลาดที่จัดโดย “กรุงเทพธุรกิจ” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ทีผ่านมา

3.2. ทอม เคนลี่

3.2.1. ผู้เชี่ยวชาญด้าน design thinking

4. Mindset 2020

4.1. 1.เลิกสั่ง เริ่มรับฟังจากรอบด้าน เพื่อพัฒนาตัว เอง (ลดอีโก) 2.เลิกทำคนเดียว เริ่มทำด้วยกัน (หาคนที่มีวิสัย ทัศน์ตรงกัน แต่จุดแข็งต่างกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่) 3.เลิก (ทำตัวเหมือน)รู้ทุกสิ่ง เริ่มเรียนทุกอย่าง ตลอดเวลา Lifelong learning 4.เลิกกลัวความลัมเหลว เริ่มกล้ลองผิดลองถูก (เรียนรู้ และลงมือทำด้วยตัวเอง จำไว้ว่า ความลัม เหลวเป็นเรื่องปกติ / Fail fast, Fail Cheap Fail Forward ) 5.เลิกทำสิ่งเดิม เริ่มทำสิ่งใหม่ๆ 6..เลิกยึดติด เริ่มยืดหยุ่นกับโลกสมัยใหม่ (ปรับ ตัวให้เร็ว ) 7.เลิกทำทุกอย่าง เริ่มทำบางอย่าง (Focนsให เป็นจุดขาย กับสิ่งหรือกลุ่มที่มีอนาคต) ไม่มีทาง ที่เราจะทำทุกอย่างได้ดีทั้งหมด 8.เลิกเก่งอย่างเดียว เริ่มแกร่งหลายทาง (เรียนรู้ เรื่องอื่นๆ เพื่อนำเข้ามาเสริมกับจุดแข็งที่เรามี) 9.เลิกคิดถึงแต่ปัญหา เริ่มหาทางแก้ปัญหา (ปัญหาคือเรื่องปกติ ที่นำพาเราไปสู่การพัฒนา / แก้ปัญหาตามลำดับ) 10..เลิกเอาตัวเองเป็นใหญ่ เริ่มให้ลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง (เราสามารถตอบสนองความลูกค้า ของเราได้แค่ไหน อย่างไร?) 11.เลิกคิดแต่กำไร เริ่มใส่ใจโลก (Profit People Planet) 12.เลิกทำเสร็จแล้วจบ เริ่มทำแบบต่อเนื่อง | มองเป็นเป้าหมายระยะยาว (ทำ Feedback Loop) 13.เลิกมองโลกขาวดำ เริ่มเปิดรับความหลาก หลาย / ความคิดหลากหลายช่วยส่งเสริมให้ เกิดไอเดียใหม่ (Diversity) มองให้เป็น Global Vision 14.เลิกแบ่งเวลางานกับชีวิต เริ่มเต้นรำไปกับมัน (Work Life Flow) เต้นรำไปตามจังหวะชีวิต 15..เลิกรักที่จะเรียนอย่างเดียว เริ่มเรียนรู้ที่จะรัก (ใส่ใจในความเป็นคน)

5. 4C ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคต

5.1. 1) Communication – การสื่อสาร เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในองค์กร ทั้งการสื่อสารกันเองภายใน และเรื่องของ Branding ซึ่งสื่อสารกับคนอื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน 2) Collaboration – การทำงานร่วมกัน โลกอนาคตเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้อีกต่อไปที่ ในเมื่อเราต่างอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต้องนำความถนัดของแต่ละคนมาเจอกัน 3) Creativity – ความคิดสร้างสรรค์ โลกที่รอเราอยู่ข้างหน้าคือโลกของ Creative Economy เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณค่าไปด้วยกัน 4) Complex Problem Solving – การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาของโลกยุคใหม่จะยิ่งยาก ลึกซึ้ง รวดเร็ว และรุนแรง ทำให้เราจำเป็นต้องมีทักษะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้เก่งขึ้น