Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIDAKTIKA by Mind Map: DIDAKTIKA

1. 2012ko urtarrilaren 30a

1.1. Didaktika

1.1.1. zer da?

1.1.1.1. Irakaskuntza edo irakaste-ikaste prozesuak lantzen edo aztertzen dituen hezkuntzaren zientzia, da.

1.1.1.2. Teknika ezberdinen multzoa da, zeinen bidez irakaskuntza gauzatzen den.

1.1.2. Ingurune soziolukturala

1.1.2.1. Irakaskuntza

1.1.2.1.1. Ekintza intentzionala, sistematikoa, testuingurura egokituta eta konplexua.

1.1.2.2. Ikaskuntza

1.1.2.2.1. Bi mailatan ematen da:

1.1.2.2.2. Ikasle eta irakasleak aktiboki zein kontzientiki aritzen dira.

1.1.2.2.3. Ikaskuntza emateko behar dena:

1.1.2.3. Instrukzioa

1.1.2.3.1. ikaskuntza inplikatzen du, kulturaren integrazioa baina baldintza batuzen arabera:

1.1.2.4. Heziketa

1.1.2.4.1. Prozesu bat suposatzen du, formazioarena baina barneratuagoa.

1.1.2.4.2. Informazioan zentratzen den kanpoko sostengua behar du.

1.1.2.4.3. Instrukzioa heziketarik gabe entrenamenduan bakarrik geratuko litzateko.

1.1.2.5. Hezkuntza

1.1.2.5.1. Educare: Hezkuntza kanpotik garatzen den elikatze prozesu modua.

1.1.2.5.2. García Hoz: gizakiaren gaitasun espezifikoen hobekuntza intentzionala da.

1.1.2.5.3. Dante: hezkuntzaren objetua gizakiari betikotasuna ziurtatzea da.

1.1.2.5.4. Spencer: Hezkuntzaren funtzioa bizitza oso baterako prestatzea da.

1.1.3. Ikuspegiak

1.1.3.1. Kultural-arakatzailea

1.1.3.1.1. Kulturaren tranmisiorako eta interpretaziorako ikaste-irakaste prozesuak aztertzen ditu.

1.1.3.2. Terapeutikoa

1.1.3.2.1. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen irakaste-ikaste prozesuak aztertzen ditu.

1.1.3.3. Teknologiko eta praktikoa

1.1.3.3.1. Ezagutza zientifikoa erabiltzeari dagokio.

1.1.3.3.2. Euskarri teoriko zientifikoetan oinarritzen dira; egiaztatutako eoria edo prozesuetan.

1.1.3.4. Artistikoa

1.1.3.4.1. Ez da programatua, berritzailea izan daiteko, prozesu erreflexiboetan oinarrituz.

1.1.4. Prezi

1.1.5. Gogoeta

2. 2012ko otsailaen 2tik 6ra

2.1. Curriculuma

2.1.1. Zer da?

2.1.1.1. Ikasleek ikasten duten guztia

2.1.2. Iturburuak

2.1.2.1. Psikologikoa

2.1.2.2. Pedagogikoa

2.1.2.3. Soziologikoa

2.1.2.4. Epistemologikoa

2.1.3. Motak

2.1.3.1. Ageria

2.1.3.1.1. esplizituki esaten dena, idatzita dagoena

2.1.3.2. Ezkutua

2.1.3.2.1. aldez aurretik esplizituki planifikatu gabe ikasleen ikaskuntzan eragin erabakikorra ezartzen duten arpektu eta hezkuntza fenomenoak

2.1.3.3. Ausentea

2.1.3.3.1. ematen ez dena

2.1.4. Oinarrizko osagaiak

2.1.4.1. Zer irakatsi

2.1.4.2. Noiz irakatsi

2.1.4.3. Nola irakatsi

2.1.4.4. Zer, nola eta noiz ebaluatu

2.1.5. Funtzioak

2.1.5.1. Publikotasuna

2.1.5.1.1. Hezkuntza-sistemaren asmoak agerian jartzea

2.1.5.1.2. Zertarako?

2.1.5.2. Kurrikulua orientatzailea

2.1.5.2.1. kurrikuluak praktika pedagogikoa orientatzeko gida bezala balio du.

2.1.5.2.2. Zertarako?

2.1.6. Modelo kurrikularrak

2.1.6.1. Akademizista humanistikoa

2.1.6.2. Teknologikoa

2.1.6.3. Kritikoa

2.1.6.4. Humanista

2.1.7. Islatzen den dokumentauak

2.1.7.1. Oinarrizko Curriculum Diseinua (OCD)

2.1.7.1.1. Definizioa:

2.1.7.1.2. Izaera:

2.1.7.1.3. Egilea:

2.1.7.1.4. Baldintzatzaileak:

2.1.7.1.5. Edukia

2.1.7.1.6. Adibidea

2.1.7.2. Ikastetxeko Proientu Curricularra (IPC)

2.1.7.2.1. Definizioa

2.1.7.2.2. Izaera

2.1.7.2.3. Egilea

2.1.7.2.4. Baldintzatzaileak

2.1.7.2.5. Edukia

2.1.7.3. Gelako programazioa

2.1.7.3.1. Definizioa

2.1.7.3.2. Izaera

2.1.7.3.3. Egilea

2.1.7.3.4. Baldintzatzaileak

2.1.7.3.5. Edukia

2.1.7.4. Banakako Egokitzapen Curricularra (CEI)

2.1.7.4.1. Definizioa

2.1.7.4.2. Izaera

2.1.7.4.3. Egilea

2.1.7.4.4. Baldintzatzaileak

2.1.8. Prezi

3. 2012ko otsailaren 9a

3.1. Nire ibilbidea

3.1.1. Errubrika

3.1.2. Gogoeta

4. 2012ko otsailaren 23a

4.1. Konpetentziak oinarrizko hezkuntzan

4.1.1. Las competencias básicas mejoran el currículum de los centros educativos

4.1.2. Una competencia

4.1.2.1. La forma en la que una persona utiliza todos sus recursos para resolver una tarea y un contexto determinado.

4.1.2.2. El conjunto de conocimientos, valores, actitudes, saberes…

4.1.3. Competencias basicas

4.1.3.1. Cuando una persona utiliza adecuada mente todos sus recursos para construir su proyecto de vida y la sociedad en la que vive.

4.1.3.2. Ocho competencias

4.1.3.3. se pueden ebaluar

5. 2012ko otsailaren 27tik martsoaren 15ra

5.1. Programazioa

5.1.1. 2012ko otsailaren 27a

5.1.1.1. Sarrera

5.1.1.2. Programazioaren kokapena

5.1.1.2.1. Kanpo testuingurua

5.1.1.2.2. Barne testuingurua

5.1.2. 2012ko martxoaren 12a

5.1.2.1. Konpetentziak

5.1.2.1.1. Zientzia, teknologia eta osasun kulturako gaitasuna

5.1.2.1.2. Ikasten ikasteko gaitasuna

5.1.2.1.3. Matematikarako gaitasuna

5.1.2.1.4. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

5.1.2.1.5. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

5.1.2.1.6. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

5.1.2.2. Helburuak

5.1.2.2.1. Orokorrak eta didaktikoak, esperientzia eremu bakoitzetik zenbait helburu

5.1.3. 2012ko martxoaren 8a

5.1.3.1. Ebaluazio irizpideak

5.1.3.1.1. Gero eta gaitasun handiagoa du bere gorputzeko eta besteeneko atalak ezagutzeko, izendatzeko eta kokatzeko.

5.1.3.1.2. Identifikatzen eta bereizten ditu ingurunean dauden objektu fisikoen zenbait ezaugarri eta berezitasun.

5.1.3.1.3. Komunikazio-egoeretan gero eta aldi luzeagoetan arretari eusten dio.

5.1.3.2. Edukiak

5.1.3.2.1. esperientzia eremu bakoitzekio bloke bakoitzetik zenbait eduki

5.1.4. 2012ko martxoaren 1a

5.1.4.1. Metodologia

5.1.4.1.1. Printzipioak

5.1.4.1.2. Ikas-jardueren oinarriak eta ezaugarriak

5.1.4.1.3. Taldekatzeko moduak eta antolatzeko irizpideak

5.1.4.1.4. Jarduera motak

5.1.4.1.5. Espazioen erabilera

5.1.4.1.6. Baliabideak

5.1.4.1.7. Aniztasuna

5.1.5. 2012ko martxoaren 15a

5.1.5.1. Unitate didaktikoak

5.1.5.1.1. "Besteak entzuten dakit"

6. 2012ko martxoaren 19tik apirilaren 19ra

6.1. Unitate Didaktikoa

6.1.1. 2012ko martxoaren 19a

6.1.1.1. Sarrera

6.1.1.1.1. “Udazkena ezagutzen”

6.1.1.1.2. Justifikazioa: umeek urtaro bakoitza justifikatzea garrantzitsua, udazkena azaltzeko unitate didaktiko hau erabiliko dugu.

6.1.1.1.3. 5 urteko haurrentzat zuzendua eta haur hauen zenbait ezaugarri kontuan hatu beharko dira

6.1.1.1.4. Astean lau saio, hiru astetan zehar

6.1.2. 2012ko martxoaren 22a

6.1.2.1. Metodologia

6.1.2.1.1. Programazioan zehaztutako printzipio metodologikoetan oinarrituko da

6.1.2.1.2. Espazioaren antolaketa

6.1.2.1.3. Ikasleen taldekatzea

6.1.2.1.4. Denboraren antolaketa

6.1.2.1.5. Baliabideak

6.1.2.1.6. Jarduerak

6.1.2.1.7. Aniztasunari arreta

6.1.3. 2012ko apirilaren 2a

6.1.3.1. Konpetentziak

6.1.3.1.1. landuko ditugun konpetentziak

6.1.3.2. Helburuak

6.1.3.2.1. Helburu orokorrak

6.1.3.2.2. Helburu didaktikoak

6.1.3.3. Ebaluazio irizpideak

6.1.3.3.1. Adierazleak

6.1.3.3.2. Prozedurak

6.1.3.3.3. Instrumentuak

6.1.4. 2012ko martxoaren 26a

6.1.4.1. Edukiak

6.1.4.1.1. Kontzeptuzkoak

6.1.4.1.2. Prozesurazkoak

6.1.4.1.3. Jarrerazkoak

6.1.5. 2012ko apirilaren 16a

6.1.5.1. Jarduerak

6.1.5.1.1. 1. saioa

6.1.5.1.2. 2. saioa

6.1.5.1.3. 3. eta 4. saioa

6.1.5.1.4. 5. eta 6. saioak

6.1.5.1.5. 7. saioa

6.1.5.1.6. 8. eta 9. saioak

6.1.5.1.7. 10. saioa

6.1.5.1.8. 11. eta 12. saioak

6.1.6. 2012ko apirilaren 19a

6.1.6.1. Gogoeta