Bài 17 : phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 17 : phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng by Mind Map: Bài 17 : phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

1. I. Khái Niệm Về Phòng Trừ Tổng Hợp Dịch Hại Cây Trồng

2. II. Nguyên Lí Cơ Bản Trong Phòng Trừ Tổng Hợp Dịch Hại Cây Trồng.

3. III. Biện Pháp Chủ Yếu Của Phòng Trừ Tổng Hợp Dịch Hại Cây Trồng.

4. - Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là phối hợp các biện pháp một cách hợp lí để phát huy hết ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mỗi phương pháp.

5. Trồng cây khỏe.

6. Bảo tồn thiên địch

7. Thường xuyên thăm đồng ruộng.

8. 1. Biện pháp kĩ thuật

9. 2. Biện pháp sinh học::Sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn ngừa dịch hại. Đây là biện pháp tiên tiến nhất trong phòng trừ sâu bệnh không tốn kém và không gây ô nhiễm môi trường. VD: Ong mắt đỏ trừ sâu đục thân ngô, lúa, sâu róm thông; Nuôi bộ rùa ăn rệp hại cây.

10. 3. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh

11. 4. Biện pháp hóa học.

12. 5. Biện pháp cơ giới vật lí

13. 6. Biện pháp điều hòa.