ปัญหานักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหานักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน by Mind Map: ปัญหานักเรียนออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน

1. สาเหตุ

1.1. ตามเพื่อน

1.2. ขี้เกียจเรียน

1.3. ป่วย

1.4. มีธุระ

1.5. เบื่อการเรียน

2. เกิดขึ้นที่ไหน?

2.1. โรงเรียน

2.2. บ้านนักเรียน

3. เกิดขึ้นเมื่อใด

3.1. ก่อนเวลาเลิกเรียน

4. วิธีเเก้ปัญหา

4.1. 1.กรณีตามเพื่อน,ขี้เกียจ,เบื่อการเรียน

4.1.1. ล็อคโรงรถ

4.1.2. จ้างยามมาประจำที่ประตูทางเข้าโรงเรียน

4.2. 2.กรณีป่วย

4.2.1. ให้นักเรียนไปนอนพักที่เรือนพยาบาล

4.2.2. ให้ผู้ปกครองมารับ

4.3. 3.กรณีมีธุระ

4.3.1. ให้นักเรียนเขียนใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน