Coaching sistèmic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Coaching sistèmic by Mind Map: Coaching sistèmic

1. Teoria de la indagació apreciativa

1.1. Marc teòric i idees fonamentals

1.1.1. Procés de recerca i metodologia per la gestió del canvi

1.1.1.1. CANVI

1.1.1.2. Increment de fortalesa -> hàbit

1.1.1.3. Promou el creixement, il·lusió, motivació

1.1.1.4. Gran potencial de l'ésser humà

1.1.2. Valors fonamentals

1.1.2.1. Creativitat

1.1.2.2. Innovació

1.1.2.3. Cooperació

1.1.2.4. Aprenentatge

1.1.2.5. Coresponsabilitat

1.1.2.6. Positivisme

1.1.2.7. Transversalitat

1.2. Tècnica

1.2.1. Indagació apreciativa

1.2.1.1. APRECIAR

1.2.1.2. INDAGAR

1.2.1.3. DIALOGAR

1.3. Tècniques

1.3.1. Coaching apreciatiu

1.3.2. Thinking partner

2. Teoria de la reconstrucció cognitiva

2.1. Marc teòric

2.1.1. Estructuració cognitiva de l'experiència

2.1.2. Identificació de cognicions

2.1.3. Modificació de cognicions

2.2. Tècnica RC basada en el model ABC

2.2.1. A: situació/fet/experiència - activadors vida real

2.2.2. B: cognicions (productes cognitius/supòsits/creences) - generat per A

2.2.3. C: conseqüències emocionals/conductuals/físiques de B

3. Teràpies de 2a generació: cognitivisme

4. Teràpies de 3a generació: contextuals

5. Perspectiva evitació/reducció símptomes

6. Perspectiva responsabilitat personal en l'elecció i acceptació

7. Teoria de l'acceptació i compromís

7.1. Marc teòric

7.1.1. Condició humana: sofriment-plaer

7.1.2. Repertori verbal/relacional

7.1.3. Regles de la cultura

7.1.4. Concepte funcional d'evitació experiencial destructiva

7.2. Teoria del marc relacional TMR

7.2.1. llenguatge i cognició: aprenentatge relacional

7.2.1.1. Relacions entre estímuls - operen com a generalitzadors: relacions d'igualtat, de comparació, d'oposició, espacials, temporals, de causalitat, de jerarquia, díctics i de perspectiva

7.2.1.2. Derivació de relacions: vincles mutus i combinatoris - aparició de funcions aversives, reforçants i discriminadores

7.2.1.3. Funcionament per addició de la xarxa relacional i efecte rebot

7.2.1.4. Establiment i alteració de regulacions del comportament

7.2.1.5. Anàlisi

7.3. Trastorn d'evitació experiencial

7.4. Teràpia d'acceptació i compromís

7.4.1. Tria de l'acció valuosa

7.4.2. compromís amb l'acció escollida - alineament

7.4.3. flexibilitat psicològica

7.4.4. presa de consciència pensaments, sensacions, records

7.4.5. defusió cognitiva - desliteraització

8. Teràpies de 1a generació: conductisme