Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Biblia by Mind Map: Biblia

1. egyistenhit (monoteizmus)

2. zsidók és keresztények szent irata

3. nevének eredete

3.1. ógörög biblion (tekercs alakú könyv) szóból ered, ennek többesszámú alakja ("könyvek")

4. így nevezik még

4.1. Írás

4.2. Szentírás

4.3. "könyvek könyve"

5. részei

5.1. Ószövetség

5.1.1. nyelve:héber, arámi

5.1.2. 39 könyv

5.1.3. Isten szövetsége Izrael népével

5.2. Újszövetség

5.2.1. nyelve: görög

5.2.2. 27 könyv

5.2.3. Isten Jézus Krisztus által kötött szövetsége az emberiséggel

6. fordítások

6.1. Károli Gáspár Vizsolyi Biblia (teljes 1590)

6.2. legtöbb nyelvre lefordított

6.2.1. Ószövetség 1432

6.2.2. Újszövetség 1145

6.2.3. teljes Biblia 648

7. szimbólumok (néhány példa)

7.1. kereszt

7.1.1. szenvedés (kereszthalál)

7.1.2. Isten tökéletes szeretete

7.2. bűnbeesés

7.2.1. fa (bűnbeesés-jó és rossz tudás fája)

7.2.2. kígyó (bűnbeesés)

7.3. számok

7.3.1. 3 (szentháromság)

7.3.2. 7 (pl.: szűk és bő esztendő-a fáraó álma;)

7.3.3. 40 (esőzés,

7.3.4. 10 (pl.: parancsolat, csapás)

7.4. őselemek (pusztít-tisztít)

7.4.1. tűz

7.4.2. víz

7.5. szövetség

7.5.1. szivárvány (szövetség jele)

7.6. béke

7.6.1. galamb (béke)

7.6.2. olajág (élet, béke)

8. műfajok

8.1. mítosz (pl.: teremtéstörténet)

8.2. monda (pl.: a zsidók őstörténete)

8.3. legenda (pl.: Jézus életéről szóló történetek)

8.4. passió (pl.: szenvedéstörténet)

8.5. példabeszéd (pl.: A tékozló fiú)

8.6. himnusz (A szeretet himnusza-Pál apostol), zsoltár (Zsoltárok könyve)

8.7. közmondások (pl.: Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. (Péld 17,17), találós kérdések

9. képzőművészeti és irodalmi feldolgozások (példák-teljesség igénye nélkül-, amiknek a tartalmát említettük)

9.1. Madách Imre: Az ember tragédiája

9.2. Babits Mihály: Jónás könyve

9.3. Michelangelo: Ádám teremtése (Sixtus-kápolna)

9.4. Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora