ปัญหาเข้าเเถวเคารพธงชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาเข้าเเถวเคารพธงชาติ by Mind Map: ปัญหาเข้าเเถวเคารพธงชาติ

1. สาเหตุ

1.1. เเถวไม่เป็นระเบียบ

2. เกิดขึ้นที่ไหน

2.1. โรงเรียน

2.1.1. หน้าเสาธง

3. เกิดขึ้นเมื่อใด

3.1. ตอนเช้าของทุกวัน

4. วิธีการเเก้ปัญหา

4.1. ให้สภานักเรียนช่วยคุมเเถว