ออกนอกโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ออกนอกโรงเรียน by Mind Map: ออกนอกโรงเรียน

1. ขี้เกียจเรียน

1.1. เพราะ สังคมหน้าเบื่อเดิมๆไม่น่าเรียน

2. ติดแฟน

2.1. เพราะวัยนี้เป็นวัยที่สนใจแฟนมากกว่าการเรียน

3. ครูไม่มาสอน

3.1. เพราะ ครูติดธุระ

4. ติดเกมส์

4.1. เพราะ ออกไปเล่นเกทส์นอกโรงเรียน