Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Byggvesta by Mind Map: Byggvesta

1. Fokusera på Teams-kompetens

1.1. DIWO skall driva ett Teams-projekt

2. WVD vs. IPSEC VPN (Momentum och kanske R-Card)

3. Business Case

3.1. Intune vs. MDT/Image

3.1.1. Inkludera Printix

3.1.2. Fånga alla Desktop Management-tjänster hos Visolit (inkl Image-hantering)

3.2. Sharepoint/Teams vs. Filserver 400GB

3.2.1. Storage-kostnader

3.2.1.1. 2000kr/mån inkl backup nuläge

3.3. IaaS Visolit vs. Azure

3.3.1. Räkna också bort alla klient-VPN

3.3.2. Uppskatta WebApps för IIS

3.4. Korrekt licensiering av M365

4. Servertjänster

4.1. Filserver

4.1.1. Ca 400GB

4.1.2. Primärt vanliga dokument

4.1.3. Kan migreras till Sharepoint

4.2. CA

4.2.1. Server10 är CA

5. Serverapplikationer

5.1. Momentum

5.1.1. Fastighetssystem

5.1.2. App

5.1.2.1. SRV11

5.1.3. SQL

5.1.3.1. SRV12

5.1.3.1.1. 4vCPU

5.1.3.1.2. 24 GB RAM

5.1.4. Web

5.1.4.1. SRV13 (DMZ)

5.1.4.1.1. Portal

5.1.4.1.2. Marknad

5.1.4.1.3. PMWCF

5.1.4.1.4. Ansluter till SQL på SRV12

5.2. Visma

5.2.1. Migreras till SaaS april 2020

5.2.2. Kontrollera SSO mot AAD

5.3. ThereFore

5.3.1. Dokumenthantering

5.3.2. Används för viktare dokument, har bra spårbarhet

5.3.3. Det finns en molntjänst, men som pausats

5.3.3.1. Kontrollera pris

5.4. Insikt

5.4.1. Budgetanalys

5.4.2. Migreras till SaaS april 2020

5.5. Readsoft

5.5.1. Avvecklas

5.6. R-Card & M5 (DMZ)

5.6.1. Åtkomst via RDS

5.6.2. SQL Express

5.6.3. Köps som tjänst från "Finlarm/ProtectYou"

5.6.4. Mer information krävs kring arkitketur och sammankoppling med fastigheter

5.7. Webbokning (DMZ)

5.7.1. Tvättstugebokning för en fastighet

5.7.2. SQL Express

6. Idéer

6.1. AADDS

6.1.1. Momentum

6.1.2. SQL

6.1.3. Ev 1:1 av R-Card VM

6.2. Web

6.2.1. Testa alla webbar i Azure Web Apps

6.2.1.1. Momentum

6.2.1.2. Webbokning

6.2.1.2.1. Kan SQL bo i Azure SQL?

7. Klientmiljö

7.1. Ca 50-60 datorer

7.2. Applikationer

7.2.1. Office 365 Business

7.2.2. Creative Cloud

7.2.3. 7-Zip

7.2.4. BIM Vision

7.2.4.1. Inaktuellt?

7.2.5. BankID

7.2.6. Wolters Klüwer Skatt Proffs 2016-2019

7.2.7. Google Earth Pro - Behövs ej

7.2.8. BlueBeam REVU 2017

7.2.9. DWG Trueview

7.2.10. Husar PM samt plugin skapa avtal

7.2.11. Solibri Model Viewer

7.2.11.1. Inaktuellt?

7.2.12. iTunes

7.2.12.1. Inaktuellt?

7.2.13. Therefore Client 2019

7.2.14. Visma Control 8.1

7.2.15. Visma DCE Administrator

7.2.16. Visma Sie-Filer

7.2.17. Starleaf

7.2.18. Cisco Anyconnect

7.2.19. Acrobat Reader

7.2.20. ZoomText - endast en användare (Synhjälp)

7.2.21. Telavox Desktop - Fåtal användare

7.3. Säkerhet

7.4. Print

7.4.1. Utvärdera Printix