XÂY DỰNG WEB API (10 triệu)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XÂY DỰNG WEB API (10 triệu) by Mind Map: XÂY DỰNG WEB API (10 triệu)

1. websites

1.1. Hosting Window

1.1.1. 1.300.000 triệu/Năm

1.2. Domain

1.2.1. 297.000 đ / .Com

1.2.2. 750.000 Đ/ .VN

1.3. Giao diện Mobile

2. Application

2.1. Lập trình Android

2.1.1. 40 triệu

2.1.2. Mua tài khoản CH Play 25$/năm

2.2. Lập trình IOS

2.2.1. 40 triệu

2.2.2. Mua tài khoản Apple 99$/năm

3. Shop

3.1. Thanh toán trực tuyến

3.2. Quản lý nhà bán hàng

3.3. Quản lý kho

3.4. Tích hợp và tối ưu tất cả chức năng TMĐT