Tiền tệ

Cấu trúc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiền tệ by Mind Map: Tiền tệ

1. Tiền ảo, tiền điện tử

1.1. Tiền ảo

1.1.1. Các loại tiền ảo

1.1.1.1. Tiền ảo bitcoin

1.1.1.2. Tiền ảo ripple

1.1.1.3. tiền ảo ethereum

1.1.1.4. tiền ảo xmr

1.1.1.5. tiền ảo pi

1.1.1.6. tiền ảo libra

1.1.1.7. tiền ảo ifan

1.1.2. Kiến thức tiền ảo

1.1.2.1. Gía tiền ảo

1.1.2.2. Sàn giao dịch tiền ảo

1.1.2.3. Tiền ảo là gì

1.1.2.4. Đầu tư tiền ảo

1.1.2.5. Mua bán tiền ảo

1.1.2.6. Giao dịch tiền ảo

1.1.2.7. Kinh doanh tiền ảo

1.1.2.8. Tiền ảo mới

1.1.2.9. Chơi tiền ảo

1.1.2.10. Ví tiền ảo

1.1.2.11. thị trường tiền ảo hôm nay

1.2. Tiền điện tử

1.2.1. Các loại tiền điện tử

1.2.1.1. tiền điện tử pi

1.2.1.2. tiền điện tử bfx

1.2.1.3. tiền điện tử foin

1.2.1.4. tiền điện tử libra

1.2.1.5. tiền điện tử ethereum

1.2.1.6. tiền điện tử ask

1.2.1.7. tiền điện tử cpt

1.2.1.8. tiền điện tử ilcoin

1.2.1.9. tiền điện tử aureus

1.2.2. Tiền điện tử ở việt nam

1.2.3. Chuyển/nạp tiền điện tử ở các ngân hàng

1.2.3.1. Vietcombank

1.2.3.2. vietinbank

1.2.3.3. Agribank

1.2.4. Ví tiền điện tử

1.2.5. Đồng tiền điện tử

1.2.6. Kiến thức về tiền điện tử

1.2.6.1. Đầu tư tiền điện tử

1.2.6.2. Mua bắn tiền điện tử

2. Tỷ giá hối đoái

2.1. Tỷ giá hối đoái các ngân hàng

2.1.1. Vietcombank

2.1.2. Techcombank

2.1.3. ACB

2.1.4. Sacombank

2.1.5. Agribank

2.1.6. Vietinbank

2.1.7. maritime bank

2.1.8. seabank

2.1.9. standard chartered

2.1.10. shinhan bank

2.1.11. ocb

2.1.12. citibank

2.2. Tỷ giá hối đoái Việt Nam

2.2.1. Thực trạng

2.2.2. Chính sách

2.2.3. Cơ chế

2.2.4. Tình hình

2.3. Chuyển đổi ngoại tệ

2.3.1. Euro

2.3.2. usd và euro

2.3.3. vnd và euro

2.3.4. nhân dân tệ

2.3.5. ringgit

2.3.6. bath

2.3.7. won

2.3.8. usd

2.3.9. đô la mỹ

2.3.10. đồng yên nhật

2.3.11. bảng anh

2.4. Kiến thức về tỷ giá hối đoái

2.4.1. Tỷ giá hối đoái là gì?

2.4.2. Tỷ giá hối đoái hôm nay

2.4.3. Chính sách tỷ giá hối đoái

2.4.4. Tỷ giá hối đoái trực tiếp

2.4.5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2.4.6. Tỷ giá hối đoái thực

3. Ngoại hối

3.1. Ngoại hối forex

3.1.1. Sàn ngoại hối Forex

3.1.2. Giao dịch ngoại hối Forex

3.1.3. Đầu tư ngoại hối Forex

3.2. Kiến thức ngoại hối

3.2.1. Ngoại hối là gì?

3.2.2. Tỷ giá ngoại hối

3.2.3. Giao dịch ngoại hối

3.3. Pháp lệnh ngoại hối

3.4. Dự trữ ngoại hối

3.5. Thị trường ngoại hối

3.5.1. Mỹ

3.5.2. Việt Nam

3.5.3. Chợ đen

4. Kiều hối

4.1. Kiều hối các ngân hàng

4.1.1. Đông Á

4.1.2. Vietcombank

4.1.3. Sacombank

4.1.4. Agribank

4.1.5. ACB

4.1.6. Vietinbank

4.2. Kiến thức về kiều hối

4.2.1. Kiều hối là gì?

4.2.2. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối

4.2.3. Phí dịch vụ

5. Lạm phát

5.1. Nguyên nhân lạm phát

5.2. Tình hình lạm phát ở VN

5.3. Khái niệm

5.4. Giải pháp

6. Tiền giả

6.1. Phân biệt tiền giả