Ngàn đơn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ngàn đơn by Mind Map: Ngàn đơn

1. Tránh tồn kho

2. Nội dung hay

3. Chọn sản phẩm

3.1. Sản phẩm không lợi nhuận

3.1.1. Tăng nhận diện thương hiệu

3.1.2. Lấy data khách hàng

3.1.3. Lấy tương tác

3.1.4. Tạo phễu đẩy sản phẩm chính

3.2. Sản phẩm theo mùa vụ

3.2.1. Khoai sâm

3.3. Sản phẩm chính

3.3.1. Bán quanh năm

4. Quảng cáo

4.1. Hình ảnh đẹp

4.2. Tương tác khách hàng tốt

4.3. Quảng cáo test sản phẩm

5. Đặt hàng

5.1. Giá phải chăng

5.2. Sản phẩm tốt

5.3. Mua tận xưởng

5.4. Sản phẩm theo trend

6. Vận chuyển từ Trung Quốc về

6.1. Rẻ nhất

6.1.1. Vận chuyển nội địa TQ rẻ nhất

6.2. Nhanh nhất

6.2.1. Tiểu ngạch

6.2.2. Chính ngạch

6.2.3. Vác đồi

6.3. Nhận hàng

7. Chốt đơn

7.1. Chốt đơn nhanh nhất

7.2. Tỷ lệ chốt đơn cao

7.3. Tỷ lệ hoàn thấp

7.3.1. Quy trình

7.3.1.1. 1. Nhập liệu

7.3.1.2. 2. Gọi khách hàng

7.3.1.3. 3. Lên đơn

7.3.1.4. 4. In đơn

7.4. Kế toán đơn

7.4.1. Kiểm soát chi tiết đơn gửi đi

7.4.2. Liên hệ đơn vị vận chuyển

7.4.3. Kiểm tra đơn hàng COD

7.4.3.1. Đúng giá tiền

7.4.3.2. Đúng phí ship

7.4.4. Xử lý đơn hoàn

8. Kho vận

8.1. Kiểm hàng

8.2. Nhập hàng

8.3. Gói hàng

8.4. Sắp xếp hàng hóa

8.5. Xuất kho

8.6. Kế toán kho

8.6.1. Tối ưu xuất, nhập, tồn, hoàn

8.6.2. Nhanh, chính xác

9. Quan hệ

9.1. Lễ lộc

9.2. Quà cáp

9.3. Lo đúng người, đi đúng cửa