Canlıların Ortak Özellikleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Canlıların Ortak Özellikleri by Mind Map: Canlıların Ortak Özellikleri

1. Solunum

1.1. Oksijenli Solunum

1.2. Oksijensiz Solunum

1.3. Fermentasyon

2. Metabolizma

2.1. Anabolizma

2.2. Ktabolizma

3. Hareket

3.1. Aktif Hareket

3.2. Pasif Hareket

4. Hücresel Yapı

4.1. Prokaryot Hücre

4.2. Ökaryot Hücre

5. Beslenme

5.1. Ototrof Beslenme

5.2. Heteretrof Beslenme

5.3. Hem ototrof hem heteretrof beslenme

6. Boşaltım

7. Çevreye Uyum

8. Üreme

8.1. Eşeyli Üreme

8.2. Eşeysiz Üreme

9. Homeostasi