SÖZCÜKTE ANLAM (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SÖZCÜKTE ANLAM (1) by Mind Map: SÖZCÜKTE ANLAM (1)

1. GERÇEK ANLAM

1.1. sözcüğün akla gelen ilk anlamı

1.1.1. soğuk Hava bugün çok soğuk.

2. MECAZ ANLAM

2.1. sözcüğün gerçek anlamından çı- karak yeni bir anlam kazanması

2.1.1. soğuk Ece bana çok soğuk davranıyor.

3. TERİM ANLAM

3.1. bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili olan sözcük

3.1.1. açı Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

4. EŞ ANLAM

4.1. yazılışları ve oku- nuşları farklı ol- masına rağmen aynı anlamı taşıyan kelimeler

4.1.1. cevap-yanıt Bu soruyu yanıtlayınız. Bu soruyu cevaplayınız.

5. YAKIN ANLAM

5.1. yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tama- men tutamayan, yani aralarında anlam ay- rıntısı bulunan kelimeler

5.1.1. tutmak-yakalamak Bardağı son anda tuttum. Bardağı son anda yakaladım.

6. ZIT ANLAM

6.1. anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiri ile çelişen kelimeler

6.1.1. uzak-yakın Artık seninle çok uzağız. Artık seninle çok yakınız.

7. EŞ SESLİ

7.1. yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan sözcükler

7.1.1. yüz Yüzü bana dönüktü. (yüz: Çehre, surat, sima)  Düğününe yüz kişi gelmiş. (yüz: Doksan dokuzdan sonra gelen sayı)  Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. (yüzmek: Suda ilerlemek)  Koyunun derisini yüzdüler. (yüzmek: Derisini çıkarmak, soymak)