Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lesson Plan by Mind Map: Lesson Plan

1. Objectives

1.1. Навчальні цілі

1.1.1. Відновити знання про алгоритми, виконавців та їх систему команд

1.1.2. Формувати вміння виконувати команди за алгоритмом

1.2. Розвивальна ціль

1.2.1. Розвивати пам'ять, увагу, мовлення, алгоритмічне та логічне мислення, навички самостійної роботи на комп'ютері

1.3. Виховна ціль

1.3.1. Виховувати вміння узагальнювати, міркувати, відповідальність, самостійність, зацікавленість предметом "Інформатика"

2. Required Resources

2.1. Підручник

2.2. Комп'ютери

2.3. Проектор

2.4. Роздатковий матеріал

3. Independent Practice

3.1. Засвоєння нових знань, формування вмінь

3.1.1. Виконання вправ Алгоритми та виконавці

4. Introduction/Set

4.1. Організаційний етап

4.1.1. Привітання

4.1.2. Перевірка готовності учнів та обладнання до урок

4.1.3. Перевірка присутності учнів

4.2. Актуалізація опорних знань

4.2.1. Графічний диктант

4.3. Мотивація навчальної діяльності

4.3.1. Проходження вправ на сервісі learningapps

5. Summary

5.1. Фронтальне опитування

5.1.1. Що вивчили на уроці?

5.1.2. Хто такі виконавці?

5.1.3. Хто може бути виконавцем?

5.1.4. Чого навчилися під час роботи за комп'ютером?

5.1.5. Що сподобалось на уроці?

5.1.6. Що було важко на уроці?

6. Evaluation

6.1. Оцінка роботи учнів за допомогою наклейок

6.1.1. Відмінно

6.1.2. Чудово

6.1.3. Молодець

6.1.4. Добре

6.1.5. Старайся

7. Analysis

7.1. Оцінка уроку за критеріями

7.1.1. Дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм роботи з комп'ютером

7.1.2. Структура уроку

7.1.3. Цілі, які поставлені перед класом на урок, їх досягнення

7.1.4. Методи формування і закріплення інтересу до матеріалу

7.1.5. Робота учнів на уроці

7.1.6. Ефективність навчання

7.1.7. Виховний ефект уроку

8. Direct Instruction

8.1. Вивчення нового матеріалу

8.1.1. Перегляд відео "Команди і виконавці"

8.1.2. Обговорення відео "Команди і виконавці"

9. Guided Practice

9.1. Робота за комп'ютером

9.1.1. Робота у середовищі Scratch

9.1.1.1. Перегляд проекту Aquarium

10. Links

10.1. Scratch

10.2. Команди і виконавці

10.3. Вправи