Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NCC POS by Mind Map: NCC POS

1. Tồn kho

1.1. Nhập kho

1.1.1. Tạo phiếu nhập kho

1.1.1.1. Quản lý hoàn hàng / trả hàng

1.2. Xuất kho

1.2.1. Tạo phiếu xuất kho

1.3. Kiểm kê

1.3.1. Tạo phiếu kiểm kê

1.3.1.1. Cảnh báo

1.4. Quản lý kho

2. Sản phẩm

2.1. Quản lý sản phẩm

2.1.1. Cấu hình giá khuyến nghị bán dành cho cửa hàng

2.1.2. Cấu hình sản phẩm đăng bán dành cho các cửa hàng thuộc đại lý của NCC

3. Đại lý

3.1. Quản lý đại lý

3.2. Quản lý cửa hàng nhận sản phẩm bán

3.3. Thống kê doanh số đại lý

3.4. Thông báo khuyến mại, chính sách bán hàng cho đại lý

3.5. Cấu hình chính sách đại lý (chiết khấu, thưởng doanh số v.v...)

3.6. Quản lý đơn hàng đại lý (khi đại lý tạo đơn bán cho khách, sẽ tự động tạo đơn trên NCC POS gọi là đơn đại lý)

3.6.1. Quản lý tình trạng đơn hàng đại lý

4. Tài chính

4.1. Đối soát với đại lý

4.2. Quản lý công nợ